Bizar maar waar: we lijken bijzonder vaak op onze voornaam

Een Jasper lijkt niet snel een Johan en een Marit oogt anders dan een Moniek. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je bovengemiddeld vaak op je voornaam lijkt. De studie verscheen in vakblad Journal of Personality and Social Psychology. Een paar honderd proefpersonen uit Israël en Frankrijk kregen foto's van gezichten te zien. Uit een lijst van vier of vijf voornamen moesten ze de juiste kiezen. Dat ging opvallend goed. Bij sommige namen wist bijna de helft van de deelnemers het juiste gezicht te vinden. Aangezien namen generatiegebonden zijn, stonden er op de foto's alleen mensen tussen de 20 en 30. Ze hadden dezelfde etniciteit, een neutrale gezichtsuitdrukking en kleding was niet te zien. Hoe het kan dat mensen de juiste naam raden bij een gezicht? Vooral haardracht bleek een belangrijke indicator, maar ook andere gezichtskenmerken speelden een rol. Daar was wel een referentiekader voor nodig. De Fransen konden de Israëlische namen niet raden en vice versa. Ook menen de onderzoekers dat het wellicht mogelijk is dat het gezicht van mensen in de loop van hun leven zo verandert dat het past bij hun voornaam. Maar dat gelooft Gerrit Bloothooft, namenonderzoeker van de Universiteit Utrecht, niet. Hij noemt de studie weliswaar goed uitgevoerd, maar zegt in de Volkskrant ook dat de belangrijkste voorspellers van een voornaam toch echt het opleidingsniveau van de ouders, een traditionele of trendgevoelige levenshouding en etniciteit zijn.  

Bron(nen):   De Volkskrant