Brein van vrouwen veel actiever dan van mannen

In de hersenen van vrouwen is - gemiddeld - meer activiteit dan in die van mannen. In een Amerikaanse studie werden meer dan 46.000 hersen-scans bekeken, gemaakt  in negen verschillende klinieken. Op die scans kan worden gezien hoeveel activiteit er is. Dat blijkt met name door de doorbloeding. De hersens van de vrouwen in het onderzoek waren significant actiever van die van mannen. Wat de betekenis van die grotere activiteit is is vooralsnog niet zo duidelijk. Het zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat vrouwen een hoger risico lopen op Alzheimer. Het kan mogelijk nog meer verklaren in de verschillen i gedragingen tussen vrouwen en mannen, maar dat moet nader onderzoek uitwijzen. Een eerdere studie uit 2015 wees al in dezelfde richting. Meer activiteit, vooral in de prefrontale cortex, waar concentratie en impulscontrole zetelen, en het limbische systeem waar stemmingen en angsten worden geregeld.

Bron(nen):   Krone Zeitung  Scientas