Wie schrijft wordt vaker schizofreen

Mensen met een creatief beroep worden vaker behandeld voor geestesziekten dan de gemiddelde burger. Er is vooral een verband tussen schrijven en schizofrenie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Karolinska universiteit in Zweden. De studie omvatte gegevens van 1,2 miljoen patiënten en hun familie. De resultaten van het onderzoek bevestigden dat bepaalde psychiatrische aandoeningen - met name de bipolaire of manisch-depressieve stoornis - vaker voorkomen bij mensen met artistieke en wetenschappelijke beroepen, zoals dansers, onderzoekers, fotografen en auteurs. Schrijvers bleken relatief vaak last te hebben van psychiatrische ziektes als schizofrenie, depressie, angstsyndromen en verslaving. Uit het onderzoek bleek ook dat familieleden van patiënten met schizofrenie, anorexia en soms ook autisme vaker een creatief beroep hebben. Volgens onderzoeker Simon Kyaga kunnen de uitkomsten van de studie aanleiding zijn voor een andere benadering van geestesziekten.

Bron(nen):   De Morgen  Karolinska Institutet