De grootste pestkoppen voor vrouwen op het werk zijn andere vrouwen.

Een van de redenen day het voor vrouwen vaak moeilijk is om op te klimmen binnen een bedrijf zijn andere vrouwen.In veel bedrijven, blijkt uit onderzoek, zijn queen-bees. 'Het zogenoemde queen bee-effect houdt in dat vrouwen in hogere functies niet erg genegen zijn om lagergeplaatste seksegenoten te helpen, vermoedelijk uit angst voor competitie en de behoefte om uniek te blijven in de organisatie,' schrijft Roos Vonk.  Ze willen zich laten voorstaan op hun competentie en vooral niet op hun vrouw-zijn, omdat ze denken dat dat hun carrière kansen schaadt. Onderzoek toont aan dat dat queen bee-effect echt bestaat: de grootste pestkoppen voor vrouwen op het werk zijn andere vrouwen. Het bevestigt eerder onderzoek onder studenten. In gemengde studenten-groepen maken de vrouwelijke studenten elkaar het leven zuurder dan de mannelijke studenten. Vrouwen onder elkaar

Bron(nen):   The Times  Roos Vonk  Science Daily