Kinderen met gedragsproblemen ontwikkelen vaker een extreme politieke voorkeur

Is je kind op jonge leeftijd heel dwars of driftig, dan is de kans groter dat hij of zij later op een extreem linkse of rechtse partij gaat stemmen.

Dat blijkt uit een data-analyse van twee studies met 16.000 deelnemers. De wetenschappers hebben een verband aangetoond tussen ‘uitdagend gedrag in de kindertijd’ en een extreem politieke voorkeur.

Onderzoeker Gary J. Lewis van de University of London, zegt: “Bevindingen uit beide studies lieten zien dat kinderen die meer gedragsproblemen vertoonden, als volwassene vaker economisch links stemden en weinig vertrouwen hadden in het politieke systeem. Een deel van dit verband, maar zeker niet alles, valt te verklaren door sociaal-economische status en opleidingsniveau.”

In de studies die twee decennia omvatten gaven ouders aan hoe het gedrag van hun kinderen was op vijf- en zevenjarige leeftijd. Daarna moesten deelnemers op hun 30ste en 33ste een vragenlijst invullen over hun economische progressiviteit, politiek cynisme, racisme en attitudes over gendergelijkheid. Daarnaast bevatten de studies gegevens over de sociale klasse van de ouders en de intelligentie van de kinderen.

Zelfs na correctie voor sociale klasse en intelligentie bleek er een verband tussen gedragsproblemen in de jeugd en economische of politieke ontevredenheid als volwassene. De gedragsproblemen zouden een vroeg teken kunnen zijn van enige moeite met autoriteit, denkt Lewis. “We vragen ons altijd af hoe andersdenkenden zo geworden zijn. Deze bevindingen helpen ons een beetje om een antwoord te vinden op die vraag.”

Bron(nen):   The Independent