Nieuwe ontdekking verklaart mysterieuze bouw van de piramides

Hoe de piramides precies zijn gebouwd, is nog altijd een mysterie, maar een ontdekking van een team archeologen brengt de oplossing van het raadsel weer een stapje dichterbij. De wetenschappers onderzochten oude inscripties in een Egyptische groeve. Daar stuitten ze op een constructie bestaande uit een helling met treden en een aantal paalgaten. Zo zouden de oude Egyptenaren veel sneller dan eerder werd gedacht in staat zijn geweest om de gigantische stenen blokken op hun plaats te krijgen. Hoewel al langer vermoed wordt dat er hellingen of heuvels werden aangelegd om de stenen te verplaatsen, is de structuur die het Brits-Franse team heeft gevonden veel steiler dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden. Het bouwwerk dateert van de periode waarin de grote piramide van Gizeh is gebouwd. De archeologen denken dat de inkepingen in de treden en de paalgaten aan iedere kant van de constructie er op wijzen dat de bouwers vanuit beide richtingen konden trekken in plaats van enkel van de bovenkant. Het team meent dat degenen onder het blok de palen gebruikten om een katrolsysteem te creëren, terwijl degenen die er boven stonden tegelijkertijd trokken. De ontdekking is belangrijk, omdat daardoor duidelijk wordt dat het werk veel sneller kon worden gedaan dan gedacht, al is er nog steeds de zware arbeid van een groot aantal mensen voor nodig. "Het systeem dat we hebben ontdekt maakt het mogelijk voor meer mensen om tegelijkertijd kracht uit te oefenen. Zo kun je de blokken dus sneller verplaatsen," legt dr. Roland Enmarch van de universiteit van Liverpool uit.  

Bron(nen):   The Guardian