Op de hele wereld leven alle mensen volgens zeven basisregels, ongeacht religie

Wie denkt dat de westerse beschaving heel bijzonder beschaafd is dankzij de tien geboden en de joods-christelijke´ traditie zit er vermoedelijk naast. Onze basisregels van ethiek lijken diep in de mens zelf te zitten. Vrijwel alle mensen leven volgens zeven morele basisregels, ongeacht hun religieuze achtergrond. Dat stellen onderzoekers nadat ze zeshonderd documenten uit zestig culturen hebben bestudeerd. Het Nederlands Dagblad schrijft er over.  De basisregels:

  • Help je familie,
  • help je groep,
  • vergeld slechte daden,
  • wees dapper,
  • heb respect voor ouderen en je superieuren,
  • verdeel schaarse middelen eerlijk
  • respecteer het bezit van anderen.

Deze zeven morele basisregels gelden bij vrijwel alle culturen. Dat stelt een team onder leiding van de antropoloog Oliver Scott Curry van de Universiteit van Oxford. Volgens hem gaat het om een universele moraal die wereldwijd geldt, ongeacht de religieuze achtergrond. Bij de zestig culturen die zijn team bestudeerde, vond hij maar één uitzondering. De Chuuk, een volk in de Stille Oceaan, kennen maar zes regels. Diefstal wordt daar gezien als dapper en als een teken van oprechtheid.

Bron(nen):   Nederlands Dagblad  Science Alert