Baanbrekende studie: Wetenschappers draaien tijd terug met kwantumcomputer

Het is wetenschappers gelukt om met behulp van een kwantumcomputer de tijd terug te draaien. Ze spreken van een baanbrekende studie.

Hun experiment tart de natuurwetten en kan ons begrip van de processen die zich afspelen in het heelal volledig op zijn kop zetten. De studie speelt zich geheel af in de wondere wereld van de kwantummechanica, maar de onderzoekers vergelijken hun werk met een spelletje poolen. Na de eerste afstoot liggen de ballen allemaal door elkaar verspreid op de pooltafel. De wetenschappers zijn in staat geweest om ze weer perfect terug in hun driehoek te leggen en op die manier de tijd terug te draaien.

Hoofdonderzoeker dr. Gordey Lesovik van het Moscow Institute of Physics & Technology (MIPT) zegt daarover: “Wij hebben kunstmatig een staat gecreëerd die zich in tegenovergestelde richting ontwikkelt dan die van de thermodynamische richting van de tijd.” Iedereen die naar de kwantumcomputer kijkt zou de gebeurtenis zien alsof iemand de tijd heeft teruggedraaid.

De ‘tijdmachine’ die wordt beschreven in vakblad Scientific Reports bestaat uit een rudimentaire kwantumcomputer die gemaakt is van qubits of kwantumbits, een soort kwantummechanische versie van een klassieke databit. Een qubit is een eenheid met informatie die wordt beschreven als een ‘1’, een ‘0’ of een gemengde ‘superpositie’ van beiden.

Tijdens het experiment is een ‘evolutieprogramma’ gelanceerd waardoor de qubits een steeds complexer veranderend patroon van enen en nullen vormden. Tijdens dit proces verdween de orde, net als bij de ballen in het spelletje pool die aan het begin worden weggestoten door de keu. Daarna paste een ander programma de staat van de kwantumcomputer op zo’n manier aan dat het patroon zich ‘achterwaarts’ ontwikkelde. De staat van de qubits werd teruggedraaid naar het originele beginpunt. Ze gingen dus als het ware terug in de tijd.

Bron(nen):   The Independent