Werken is goed voor een mens, maar…slechts één dag per week

Werken is niet alleen goed voor de bankrekening, maar ook voor de geest. De meeste mensen weten dat wel. Alleen is daar veel minder werk voor nodig dan je denkt. Volgens onderzoekers is acht uur per week voldoende om de psychische voordelen van werk te ervaren. Meer uren maken niet gelukkiger. Werk heeft allerlei psychische voordelen. Zo is het goed voor je gevoel van eigenwaarde en zorgt het voor sociale contacten, maar anders dan je misschien zou denken hoef je je daarvoor echt niet 40 uur per week op te sluiten in een kantoortoren. Acht uur is genoeg tonen onderzoekers van de prestigieuze universiteit van Cambridge aan. Acht uur werken Ze onderzochten hoe veranderingen in aantal uren werk verband hielden met de psychische gezondheid en het levensgeluk van meer dan 70.000 Britten tussen 2009 en 2018. De studie, die in Social Science and Medicine verscheen, toonde onder meer aan dat mensen die eerst werkloos of thuisblijfouder waren 30 procent minder kans hadden op psychische problemen als ze acht uur per week gingen werken. Meer dan dat leverde geen extra winst op voor hun welzijn. De standaard 36-urige werkweek voegde op geen enkele manier méér toe aan de geestelijke gezondheid van mensen dan minder uren werken. De wetenschappers noemen acht uur per week dan ook de 'optimale dosis werk'. Psychologische voordelen "We hebben dagelijks aanbevolen hoeveelheden voor vitamine C of slaap om ons beter te voelen, maar dit is de eerste keer dat deze vraag wordt gesteld voor betaald werk," aldus onderzoeker dr. Brendan Burchell, socioloog aan Cambridge. "We weten dat werkloosheid slecht is voor iemands welzijn. Het heeft een negatieve invloed op identiteit, status, tijdsbesteding en een gevoel van collectief nut. Nu hebben we een idee hoeveel betaald werk precies nodig is om te profiteren van de psychosociale voordelen van werk. En dat blijkt dus niet zo veel te zijn." "Het traditionele model waarin iedereen ongeveer 40 uur per week werkt is nooit gebaseerd geweest op hoeveel werk goed is voor mensen. Ons onderzoek maakt duidelijk dat kleine banen dezelfde psychologische voordelen hebben als full-time werk," aldus socioloog Senhu Wang.

Bron(nen):   Science Daily