Een algoritme ontraadselt de Bijbel

Wetenschap
door Gerard Driehuiszondag, 03 juli 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Twee eeuwen pijnlijk nauwkeurig werk van zwoegende wetenschappers is door een effectief computerprogramma in uren herhaald en verbeterd. We weten nu welke Bijbelstukken zijn geschreven door een auteur en waar een volgende is verder gegaan. De Bijbel is - als je dat gelooft - Gods woord, maar dan is het ook Gods lappendeken, van woorden die in verschillende tijden en door verschillende auteurs is geschreven, met ook ieder hun eigen historische en culturele achtergrond. Niet alleen zijn verschillende boeken geschreven door verschillende auteurs, ook binnen Bijbelboeken wordt het auteurschap van verschillende schrijvers veronderstelt. Genesis, het boek waarmee het allemaal begint, kent twee schrijvers. Vandaar dat er bijvoorbeeld twee scheppingsverhalen zijn, en niet een. De ene schrijver wordt de 'priester' genoemd, de andere de 'niet-priester'
Het computerprogramma, afgeleid van een programma op het gebied van kunstmatige intelligentie, geeft de wetenschappers goeddeels gelijk, maar maakt ook correcties. Zo vindt de computer dat Genesis 1 niet is geschreven door de priester, wat wel de opvatting was. De ontrafeling van de Bijbel gaat hiermee weer een ferme stap verder: van een ondoordringbaar boek dat in een keer is overgeleverd door God aan de mens, als receptenboek ook om te weten hoe te leven en hoe anderen het leven te beletten, tot een verzameling bijzondere litteraire teksten bijeengebracht gedurende de tijd tussen 800 en 500 voor Christus.