Emoties zijn minder erg in andere taal

Wetenschap
door Chantal Caesvrijdag, 30 mei 2014 om 9:10
welingelichtekringen header 1
Een internationaal onderzoeksteam ontdekte dat mensen in een moreel dilemma meer utilitaristische beslissingen nemen als zij dat doen in een andere taal dan hun moedertaal. In één experiment kregen meer dan 300 mensen de brugvariant van het bekende treindilemma voorgelegd: zou je 1 mens doden als je er zo 5 kon redden? Vijf mensen staan op de rails als er een trein aankomt. De enige manier waarop je ze kan redden is door 1 man van de andere kant van de brug af te duwen, zodat de trein stopt voor hij de 5 anderen bereikt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de meeste mensen in dat geval niets doen. In dit experiment kreeg de helft van de proefpersonen het dilemma voorgelegd in hun moedertaal en de andere helft in een andere taal, die ze goed genoeg kenden om het dilemma te begrijpen. In hun moedertaal koos slechts 20% van de proefpersonen voor de utilitaristische beslissing (1 man voor de trein gooien om er 5 te redden), maar in een andere taal koos 33% voor die optie. De onderzoekers verklaren het verschil als volgt: het idee om een man voor de trein te gooien en te doden is emotioneel weerzinwekkend, zelfs als het 5 levens spaart. Daarom kiezen de meeste mensen ervoor om niets te doen. Vreemde talen hebben echter niet dezelfde emotionele impact als de moedertaal. In een vreemde taal is de emotionele reactie minder heftig. Om die hypothese te testen deden ze een tweede experiment met 100 mensen die Spaans als moedertaal hadden, maar ook Engels spraken en 100 mensen die Engels als moedertaal hadden, maar ook Spaans spraken. Ze legden hen de wisselvariant van het treindilemma voor. Op een deel van de treinrails staan mensen. Op een ander deel staat maar 1 mens. De trein dendert af op de 5 personen. De proefpersoon kan kiezen: een wissel omzetten om ervoor te zorgen dat de trein naar het spoor gaat waar maar 1 iemand staat. Een wissel omzetten is emotioneel gezien veel minder ingrijpend dan iemand voor een trein te duwen. Daarom kiest een meerderheid (81%) in dit geval voor de utilitaristische beslissing. Als emoties minder van belang zijn bij deze variant, zou de taal dat dus ook moeten zijn. Dat werd bevestigd: er werd geen verschil gevonden tussen beide talen.
Bron(nen): Psychology Today