Engelse garnalen massaal aan de Prozac

Wetenschap
zaterdag, 10 juli 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
In Zuid-Engeland staan de garnalen stijf van de antidepressiva. De hoeveelheid van deze middelen in het zeewater is zo hoog dat het ecosysteem in gevaar wordt gebracht.
Normaal gesproken verstoppen garnalen zich ergens veilig achter rotsen of zeewier. Onderzoek van de Universiteit van Porthsmouth laat zien dat garnalen die blootgesteld werden aan Prozac vijf keer vaker naar het licht toe zwemmen. De kans dat ze opgegeten worden door roofvissen of vogels wordt daardoor aanzienlijk groter.
Net als bij mensen zijn antidepressiva van invloed op de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Bij mensen verbetert dat de stemming, maar de garnalen worden er roekelozer van. Hetzelfde kan gebeuren met vissen, hetzij rechtstreeks via het zeewater, hetzij door het eten van een grote hoeveelheid garnalen.
Eerder is al aangetoond dat cafeïne en geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil, hormonen, antibiotica, middelen tegen een hoge bloeddruk en cholesterolverlagende middelen terug te vinden zijn in de waterwegen. Maritiem-zoöloog Alex Ford concludeert: ‘Geneesmiddelen worden gedeeltelijk afgebroken in het waterzuiveringsproces, maar we beseffen nu pas dat er veel meer doorheen komt dan we dachten’.
De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het tijdschrift Aquatic Toxicology pleiten voor verbeteringen in de technologie om afvalwater te zuiveren, én voor de productie van 'groene' medicijnen.
Bron(nen): Daily Mail