"Er zal bloed vloeien, veel bloed"

Wetenschap
zondag, 17 mei 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
"Hoe zullen de mensen reageren, nu alle vanzelfsprekendheden verdwijnen? Mijn ervaring als historicus zegt - dat kan ik zeker niet uitsluiten - dat we ons naar een tragedie spoeden. Er zal bloed vloeien, veel bloed, het lijden van de mensen zal erger worden. En ook een oorlog moet je niet uitsluiten als uiterste consekwentie. Tussen de Verenigde Staten en China." Professor Eric Hobsbawm geboren in  1917 in Egypte, is een van de meest vermaarde nog levende historici. Hij was hoogleraar  in Cambridge, Parijs, Stanford, aan de MIT in Boston en aan de Universiteit van Londen, en ooit overtuigd Marxist. Hij maakte de crisis van de jaren dertig mee, de ineenstorting van de Weimar Republiek en de Tweede Wereldoorlog. "Toen ik opgroeide was de koning van Engeland ook nog keizer van India, zo oud ben ik." "Mensen denken altijd dat hun systeem blijvend zal zijn. Als historicus weet ik dat dat niet waar is. Alles verdwijnt een keer. En het lijkt er op dat dit de eindtijd van het kapitalisme is."
Volgens Hobsbawm was het al failliet, omdat het enorme rijkdom combineerde met wereldwijde armoe. Dat moest een keer fout gaan. Maar nu bezwijkt het aan interne zwakheden. "De theologen van de markt met hun kinderlijke geloof dachten dat ze alles in de hand hadden. Dat blijkt niet waar." "De beleidsmakers, de politici hebben ook geen idee wat ze moeten doen. Als blinden die door een doolhof moeten zie je ze voortstrompelen. Ze kloppen met hun blindestok  op de wanden in de hoop de uitgang te vinden. Maar ze hebben geen idee. Want we zijn terecht gekomen op onbekend terrein." "En de vriendschap tussen China en de VS zit niet diep. De ene heeft de macht en de ander wil hem krijgen. De krachten die deze crisis oproept, kunnen zorgen dat daar iets vreselijks uit komt. Met machtscentrum verschuift van het Westen naar Azie. Zo'n verschuiving is eerder opgetreden in de geschiedenis en gaat gepaard met grote spanningen. Daar komen nu de spanningen van het einde van het kapitalisme bij. Dat kan voor iets vreselijks zorgen."
Bron(nen): Stern