Extreem schadelijk gas ontdekt: PFTBA

Wetenschap
donderdag, 12 december 2013 om 12:21
welingelichtekringen header 1
PFTBA, een nieuw ontdekt broeikasgas, is 7000 keer krachtiger dan CO2, aldus Canadese wetenschappers. Ook zou PFTBA (voluit: perfluorotributylamine) 500 jaar in onze atmosfeer aanwezig blijven. Daarmee is PFTBA volgens de Universiteit van Toronto de stof die het klimaat op aarde het meest kan beïnvloeden. Toch bestaan er geen wetten en regels om het gebruik en de uitstoot van PFTBA te reguleren. Terwijl het potentiële gevaar groot is volgens de wetenschappers. En de stof is volgens hen maar een voorbeeld en zijn er meerdere schadelijke gassen. PFTBA wordt al een tijd geproduceerd, maar is nooit eerder onderzocht. Het komt vrij bij fabrieksprocessen bij de ontwikkeling van elektronica. Uit metingen rondom Toronto blijkt de concentratie van het gas nog vrij laag te zijn. Per biljoen deeltjes wordt circa een vijfde van een PFTBA-deeltje in de lucht gevonden. Dat kan een lage concentratie zijn, toch heeft 1 molecuul PFTBA over een periode van 100 jaar evenveel impact op ons klimaat als 7100 CO2 moleculen. Volgens klimatoloog Shindell gaat het erom de hoeveelheid moleculen zo klein mogelijk te houden. Dan zou er niet zoveel aan de hand zijn. De wetenschappers wijzen juist op het feit dat zelfs 1 molecuul al effect kan hebben op het klimaat, omdat PFTBA niet afbreekt en 500 jaar aanwezig blijft.  
Bron(nen): Nu The Guardian