Het effect van suiker op de schoolprestaties van jonge kinderen

Wetenschap
door Jeannette Kraszaterdag, 06 november 2021 om 14:34
137920588
Een glaasje fruitsap, een bekertje fris, veel ouders geven hun kind elke dag wel een suikerrijk drankje. Maar wat voor effect heeft suiker op de schoolprestaties? Gek genoeg, blijkt er een verschil tussen jongens en meisjes.
Belgische onderzoekers lieten ruim 460 kleuters een suikerrijk drankje of een suikervrij drankje drinken. Na een kwartier en na drie kwartier moesten ze een cijfermatige test doen. Wat bleek: bij jongens gingen de prestaties achteruit nadat ze 35 gram suiker binnen kregen, terwijl meisjes juist beter presteerden. In beide gevallen was het effect pas merkbaar drie kwartier na suikerinname. Na twee uur was het effect bij de meisjes verdwenen, terwijl het er bij de jongens nog wel was.
"De resultaten tonen duidelijk een oorzakelijk verband aan tussen de suikerrijke drankjes en het gedrag en de testscores van kinderen," zegt econometrist Fritz Schiltz van de Katholieke Universiteit Leuven in België.
Suiker op school"De effecten op de schoolprestaties hebben grote gevolgen voor het beleid, aangezien suikerrijke drankjes nog steeds overal op scholen worden verkocht en omdat vooral jongens en kinderen uit armere gezinnen er meer van drinken."
Volgens de onderzoekers kan hun studie zelfs deels verklaren waarom jongens uit lagere sociaaleconomische klassen slechter presteren op school; zij zijn ook degenen die de meeste suiker drinken.
Waarom suiker bij jongens de prestaties verslechtert, is niet helemaal duidelijk, maar het kan te maken hebben met de lichte mate van stress en rusteloosheid die kan ontstaan na suikerconsumptie.
Bron(nen): Science Alert