Kinderen in de stad hebben veel meer kans op psychiatrische problemen

Wetenschap
vrijdag, 13 mei 2016 om 12:31
welingelichtekringen header 1
Kinderen die in de stad opgroeien, hebben meer kans op psychoses en andere psychiatrische aandoeningen. Oorzaken zijn vooral het gebrek aan sociale cohesie in de stad en de hoge criminaliteitscijfers. Dat schrijven onderzoekers van Duke University en King's College in Londen.
Uit eerdere studies kwam een soortgelijk beeld naar voren, maar in dit onderzoek is voor het eerst gezocht naar de oorzaken van het hogere aantal psychiatrische aandoeningen. Het gaat om psychotische symptomen als paranoïde gedachten, het zien of horen van dingen die er niet zijn en het idee dat anderen je gedachten kunnen lezen. Psychotische ervaringen in de kindertijd worden in verband gebracht met schizofrenie en andere psychiatrische ziekten in het latere leven.
Twaalfjarige kinderen die in de stad wonen blijken twee keer zo vaak psychotische symptomen te ervaren als kinderen in dorpen. Er zijn ruim 2.200 Britse tweelingen gevolgd en er is gecorrigeerd voor tal van factoren zoals sociaal-economische status en erfelijkheid. Psychotische symptomen kwamen het vaakst voor bij kinderen die leefden in wijken met weinig sociale cohesie, weinig sociale controle, veel rotzooi in de buurt en waarbij gezinsleden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf.
Bron(nen): Science Daily