Kolonie op Mars toch onmogelijk? Wetenschappers hebben groot gevaar over het hoofd gezien

Wetenschap
woensdag, 21 juni 2017 om 13:01
welingelichtekringen header 1
Wetenschappers weten al langer dat er op Mars heel veel straling is, maar hebben het gevaar daarvan onderschat. Mogelijk is reizen naar Mars veel risicovoller dan we denken. Het grote probleem is de ruimtestraling. Wetenschappers wisten dat kosmische straling het DNA beschadigt, maar ze hadden geen idee hoe erg het was. Een onderzoeksteam heeft bestudeerd hoe beschadigd DNA kanker kan veroorzaken. Vervolgens hebben ze een inschatting gemaakt van de mate waarin mensen op Mars en in de ruimte worden blootgesteld aan ruimtestraling. Hun resultaten zijn schokkend. De kans op kanker op Mars is twee keer zo hoog als tot nu toe werd gedacht. Het gaat erom hoe beschadigd DNA zich verspreidt door het lichaam. Een gedetailleerde studie bij muizen maakt duidelijk dat beschadigd DNA signalen stuurt naar gezonde cellen, waardoor die geneigd zijn om ook te muteren, waardoor nog meer kanker ontstaat. Eerdere modellen hielden geen rekening met dit domino-effect. Stralingsbescherming door bijvoorbeeld een schild reduceert het risico nauwelijks. Op aarde hebben we hier geen last van, omdat het magnetisch veld rond de planeet de meest schadelijke ruimtestraling absorbeert, maar op Mars is die bescherming er niet. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de risico's zijn, maar de wetenschappers benadrukken dat meer onderzoek nodig is voor we een bemande missie naar Mars kunnen sturen.  
Bron(nen): Business Insider