Praten vrouwen meer dan mannen?

Wetenschap
woensdag, 16 juli 2014 om 11:45
vrouwen
Van vrouwen wordt vaak gezegd dat ze babbelziek zijn. Maar praten ze écht meer dan mannen? Eerder onderzoek gaf daar geen eenduidig antwoord op: volgens sommige studies praten vrouwen meer, volgens andere is er geen verschil en weer andere vonden dat mannen meer praten. Een probleem met eerder onderzoek is dat ze meestal gebruik maakten van vragenlijsten of van observaties in een laboratorium. Vragenlijsten zeggen meer over hoe mensen over zichzelf denken dan wat ze daadwerkelijk doen en tijdens een observatie in een lab gedraag je je wellicht ook anders dan in het dagelijks leven. Nu is er een nieuw onderzoek van de Northeastern University in Boston waarbij mensen 'sociometers' droegen, draagbare apparaatjes ter grootte van een smartphone die in het dagelijks leven gegevens registreren over sociale interacties. Hieruit blijkt dat de context een belangrijke rol speelt. De onderzoekers verdeelden de mannelijke en vrouwelijke proefpersonen over 2 verschillende sociale settings gedurende 12 uur. In de eerste set­ting werden studenten gevraagd om te werken aan een individueel project. Ze waren vrij om daar met anderen over te praten of niet. In de tweede set­ting droegen medewerkers van een call-centrum van een bank de sociometers tijdens 12 lunchpauzes van 1 uur. Zij kregen geen specifieke opdracht in hun pauzes. Tijdens de lunchpauzes praatten de vrouwen slechts een klein beetje meer dan de mannen, zowel in korte als in lange gesprekken. In de aca­d­emische set­ting, waar de gesprekken meestal gingen over de samenwerking rond de taak, praatten vrouwen veel meer in lange gesprekken dan mannen. Dat was ook zo in kortere gesprekken, maar dan in mindere mate. Dit geldt echter alleen in kleine groepen. Als de groepen bestonden uit 6 of meer deelnemers, waren de mannen het vaakst aan het woord.
Bron(nen): Science Daily