Ritalin helpt mogelijk bij stotteren

Wetenschap
zondag, 06 juli 2014 om 13:54
ritalin
Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles blijkt dat Ritalin misschien een positief effect heeft op mensen die stotteren. De proefpersonen in het onderzoek moesten een tekst lezen; hierbij constateerden de onderzoekers dat de inname van Ritalin zorgde voor een vermindering van het aantal stottermomenten, gemiddeld daalde dit aantal van 33 naar 22 momenten. Ook bij het spontaan spreken werd een duidelijk verbetering geconstateerd; voor de inname van Ritalin hadden de proefpersonen gemiddeld 19 stottermomenten, erna slechts 8 stottermomenten. Ook het effect van een placebo werd onderzocht; dit bleek geen beduidend effect te hebben. Bij zowel het oplezen van teksten als het spontaan spreken werd er geen significant verschil geconstateerd. Ondanks de duidelijke objectieve verbetering, rapporteerden de proefpersonen geen subjectieve verbetering. Dit kan komen door de hoge verwachtingen van de proefpersonen; mensen die dachten dat ze door de Ritalin helemaal niet meer zouden stotteren, waren waarschijnlijk enigszins ontgoocheld. Het is nog te vroeg om Ritalin aan te bevelen als geneesmiddel voor mensen die stotteren, omdat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de lange termijn effecten. Het is nog onbekend of een langdurige inname van Ritalin beter of slechter is dan een eenmalige inname. Ook verder onderzoek naar de veiligheid op de lange termijn is noodzakelijk.
Bron(nen): EOS Wetenschap