'Rustgevende' genen om epilepsie te behandelen

Wetenschap
door Chantal Caeswoensdag, 14 november 2012 om 9:00
welingelichtekringen header 1
Onderzoekers van het University College London zijn er in geslaagd om ratten te genezen van epilepsie door 'rustgevende' genen toe te voegen aan hyperactieve hersencellen. Kleine stukjes DNA werden door middel van het lentivirus aan de genetische code van een klein aantal neuronen toegevoegd. Als dit ook bij mensen mogelijk wordt, zou dat met name een uitkomst zijn voor mensen die niet reageren op medicijnen. Wereldwijd lijden ongeveer 50 miljoen mensen aan epilepsie. Bij ongeveer 30% zijn de medicijnen niet werkzaam. Alternatieven zijn dan neurochirurgie of diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS). Bij DBS worden elektroden geïmplanteerd in de hersenen. De onderzoekers ontwikkelden 2 methoden om het DNA toe te voegen. Eén methode versterkt de natuurlijke inhibitie (remmende werking) van hersencellen. Na 2 weken nam het aantal epileptische aanvallen bij de proefdieren af en na een maand waren ze helemaal verdwenen. De andere techniek benut een gen uit algen dat kan worden geregeld door licht. Na de behandeling was de functie van de neuronen niet gewijzigd totdat er een licht op scheen van een geïmplanteerde laser. Het licht voorkomt het afvuren van signalen en dat voorkomt het optreden van een epileptische aanval. Het zal nog wel even duren voor de gentherapie toegepast kan worden bij mensen. Als verdere dierproeven succesvol zijn, komen patiënten in aanmerking voor een experimentele behandeling, die anders hersenchirurgie zouden krijgen. Als er problemen optreden of als de behandeling niet aanslaat, kunnen de betrokken hersencellen dan alsnog worden verwijderd.
Bron(nen): BBC News