Tieners die leren dat hun persoonlijkheid nog kan veranderen zijn minder depressief

Wetenschap
door Chantal Caesdinsdag, 07 oktober 2014 om 9:03
welingelichtekringen header 1
Ongeveer 1 op 5 tieners hebben vroeg of laat depressieve klachten. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat tieners die problemen hebben met relaties met leeftijdgenoten, die zich sociaal buitengesloten voelen of die een laag zelfbeeld hebben vaker depressief zijn dan andere tieners. In een nieuw onderzoek werd nagegaan of een depressie kan voorkomen worden door tieners te leren dat dergelijke situaties, en de persoonlijkheidskenmerken die eraan ten grondslag liggen, nog kunnen veranderen na de middelbare school. Dat bleek het geval. Aan dit onderzoek namen 599 leerlingen uit de brugklas deel, net na het begin van het schooljaar. Ongeveer 75% rapporteerde ooit enige mate van fysieke, verbale of sociale agressie te hebben meegemaakt. De leerlingen werden willekeurig toegewezen aan een van twee klassen. In de ene klas leerden tieners dat persoonlijkheidskenmerken en sociale situaties, zoals buitengesloten of gepest worden, niet blijvend hoeven te zijn. De andere klas kreeg een training atletische vaardigheden. Ongeveer 8 maanden later, aan het einde van het schooljaar, hadden tieners die hadden geleerd dat hun persoonlijkheid en sociale situaties nog kunnen veranderen 40% minder kans om depressieve klachten te hebben, zelfs als ze gepest werden. Of de methode ook werkt om een depressie te behandelen werd niet onderzocht. De onderzoekers denken dat hun methode vooral helpt om te voorkomen dat depressieve klachten ontstaan en minder om een bestaande depressie te verhelpen.