VN: 'Oceanen bijna niet meer te redden'

Wetenschap
dinsdag, 08 september 2015 om 10:17
welingelichtekringen header 1
Volgens de VN heeft de wereld nog maar héél erg weinig tijd om de vernietiging van het mariene leven te voorkomen. 'De oceanen verkeren in nood', stelt de VN in een nieuw rapport, de World Ocean Assessment. Het rapport wordt vanaf morgen besproken in de aanloop naar de klimaattop in november in Parijs. Het is het eerste, echt uitgebreide onderzoek naar het verval van onze oceanen, uitgevoerd door 22 deskundigen die uit een groep van 600 experts werden gekozen. Voor het eerst kwamen vele disciplines bijeen, waardoor de balans is opgemaakt wat betreft flora en fauna, de klimaatverandering, stormen boven zee, de verzuring van het water, oeverbeheer en de aanwezigheid van zee-ijs. Ook werd de economische kant meegenomen; zo werd er gekeken naar scheepvaart en visserij, bouwwerken in zee en offshore industrieën. De conclusie is dat de oceanen zich in een deplorabele toestand bevinden. Volgens de VN leidt verder uitstel van oplossingen tot hogere socio-economische en milieukosten. In de studie staat een waarschuwing over het bekijken van de oceanen als economische grootmacht. Eerder dit jaar omschreef het Wereld Natuur Fonds de zeeën zo, en vergeleek de oceanen met de grootste wereldeconomieën. De rijkdom van de oceanen werd geschat op zo'n 24 biljoen dollar. Volgens de VN leiden dat soort uitspraken tot overexploitatie en uitbuiting. De VN wil een duurzaam gebruik van de oceanen, met coherent beheer van alle menselijke activiteiten.    
Bron(nen): De Morgen