Waarom het zin heeft om chagrijnig te zijn

Wetenschap
donderdag, 05 november 2015 om 12:46
welingelichtekringen header 1
Sommige mensen zijn bij tijd en wijle plotseling flink chagrijnig. Er valt niets mee te beginnen, het is gewoon wachten tot ze weer bij hun positieven zijn. Nu blijkt dat humeurigheid een doel dient: Het helpt mensen namelijk zich aan te passen aan veranderingen. Volgens de onderzoekers beïnvloedt ons humeur hoe we naar de wereld kijken, hoe we dingen percipiëren en hoe we oordelen maar is die beïnvloeding ten onrechte weggezet als alleen maar irrationeel en nadelig. Volgens de nieuwe theorie heeft bijvoorbeeld een beurshandelaar die op de beursvloer plotseling veel verdient en daar een goed humeur van krijgt, baat bij het humeur. De handelaar neemt nu meer risico en profiteert daardoor meer van de markt die in de lift zit. Hij past zich aan. Als hij verliest omdat de markt wat afneemt - en het vervolgens somberder inziet - wordt hij iets voorzichtiger. Ook dan past hij zich dus aan. Omdat ons humeur zo'n grote impact heeft op ons leven heeft het zich, volgens deze theorie, evolutionair gezien ontwikkeld tot iets waar we veel aan kunnen hebben. Maar lang slecht gehumeurd blijven kan maken dat je de tegenslagen in je leven als ernstiger ervaart dan ze in werkelijkheid zijn. Je negatieve stemming is niet meer overeenkomstig met de veranderingen of de omstandigheden in je omgeving. Je kunt dan in een negatieve spiraal terecht komen die bijvoorbeeld leidt tot een depressie.      
Bron(nen): Scientias