“Hele generatie groeide op met idee dat de Staat de vijand is en je het lekker voor jezelf moet regelen”

De erfbelasting moet omhoog, net als de vermogensbelasting. En nee, de staat bestaat niet alleen maar uit prutsers. Sander Schimmelpenninck trekt in HP/De Tijd opnieuw ten strijde tegen de ongelijke welvaartsverdeling in ons land.

“Rechts heeft sinds de jaren tachtig fantastische marketing bedreven," begint Schimmelpenninck, die grotendeels in het volgens hem veel prettigere Zweden verblijft. "De erfbelasting is bijvoorbeeld alleen maar omlaaggegaan. In 1950 was hij 70 procent, nu is het nog maar 10 tot 20 procent. En dat vindt de gewone man helemaal prima, doordat hem is wijsgemaakt dat hij anders heel veel belasting moet betalen als hij straks 25.000 euro van zijn omaatje erft."

“Mensen snappen niet dat hogere belastingen op kapitaal leiden tot lagere belastingen op arbeid. En als dat ze niet wordt uitgelegd, omdat niemand in de politiek dat doet, dan blijven ze zo denken."

Wantrouwen
Oorzaak is een groot wantrouwen jegens de staat. "Er is een hele generatie opgegroeid met het idee dat de staat de vijand is, dat je het lekker voor jezelf moet regelen, en dat is de cultuur geworden in Nederland. Maar dat is natuurlijk een drama voor het collectief."

Volgens Schimmelpenninck heeft de rijkenlobby dat heel succesvol ingeprent bij mensen. "De staat is slecht, de overheid bestaat uit prutsers, uit mensen die geld verkwisten, dus elke euro die daar niet heen gaat is winst. Maatschappelijk gezien is dat natuurlijk een heel rare gedachte. Ze schieten zichzelf daarmee in de eigen voet. Bovendien, de overheid, dat zijn wij. Daar werken de jongens en meisjes die vroeger bij je in de klas zaten, dat is geen kwaadaardige entiteit waar we geen invloed op hebben.”

Of extreem rijken niet massaal naar Monaco vluchten als de belastingen omhooggaan? “Daar is heel vaak onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt dat dat dus helemaal niet gebeurt. Mensen gaan dan helemaal niet in Monaco wonen. Er wordt altijd geroepen dat er dan een massale belastingvlucht van rijke mensen op gang komt, maar is niet zo, omdat verreweg de meesten enorm gehecht en geworteld zijn in Nederland.

Dat durven ze ook helemaal niet. Bovendien is Nederland belastingtechnisch nog steeds een heel gunstig land voor rijke mensen; dat dat niet zo is, is echt een fabeltje. Dus dat kan best wat minder gunstig.”

Bron(nen):   HP/De Tijd