Pandjesprins heeft te weinig verstand van huisjesmelken, vindt hij zelf

De gemeenteraad van Amsterdam heeft prins Bernhard en andere woningspeculanten uitgenodigd voor een hoorzitten. Bernhard en een handvol andere rijken bezitten aanzienlijke aantallen woningen en beïnvloeden dus de gespannen woningmarkt van de hoofdstad. De gemeenteraad wilden van de pandjesbazen informatie. Maar Bernhard weigert te komen. „Met alle respect voor het belangrijke werk van de commissie vrees ik (…) dat ik niet beschik over de noodzakelijke specifieke deskundigheid of kennis om een zinvolle bijdrage aan de discussie te verlenen.” „Ik ben geen directeur van dit bedrijf, maar een minderheidsaandeelhouder. Vanuit die positie ben ik weliswaar op afstand betrokken bij de gang van zaken, maar speel ik geen enkele rol in de dagelijkse leiding”.