Prins Bernhard wilde Juliana uit de ouderlijke macht zetten

Beroemd
donderdag, 03 april 2014 om 00:01
welingelichtekringen header 1
Ook 10 jaar na zijn dood blijft Bernhard zur Lippe Biesterveld voor nieuws zorgen. Historicus Gerard Aalders schrijft in zijn boek 'Niets was wat het leek', dat Bernhard zijn vrouw uit de ouderlijke macht wilde zetten ten tijde van de Greet Hofmans-affaire en zo Beatrix als tiener op de troon helpen. Als dat was gebeurd, dan zou prinses Beatrix toen al koningin zijn geworden en prins Bernhard regent. Dan zou hij zijn eigen kas nog meer hebben kunnen spekken dan hij toch al deed. Want volgens Aalders was Bernhard een zeer inhalig mens. We weten sinds 1975 van het feit dat hij zich liet omkopen. Maar er was meer. "Bernhard deed niets voor niks. Alles kostte geld. Zelfs het doorknippen van een lintje." Vooral de vliegdienst van de prins zou erg veel geld hebben gekost. Volgens Aalders ging het om tienduizenden guldens. "Vertaald naar nu gaat het om tonnen. De ministers waren bang dat dat uitkwam en verdeelden de kosten over de verschillende posten." Een andere grote kostenpost was de boerderij die Bernhard in Tanzania had. Die rendeerde niet, zegt de historicus. En Bernhard raakte de boerderij ook niet kwijt. Hij presenteerde daarom samen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking een plan om de boerderij te schenken en de Nederlandse belastingbetaler was opnieuw de dupe, stelt Aalders.