Loden Last: als een naaste suïcide pleegt

Steeds meer zelfdodingen sinds het begin van de crisis, jongeren tussen de 15 en 20 jaar sterven even vaak door zelfdoding als door een ongeval, ... Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met dit soort berichten. Vorig jaar maakten 1753 mensen een einde aan hun leven. Dat is vrijwel nooit een weloverwogen keuze. De meeste mensen die suïcide plegen lijden aan een psychiatrische stoornis. Het is dan ook terecht dat er veel aandacht is voor de preventie en behandeling van psychische problemen en suïcidaliteit. Een vergeten groep zijn de nabestaanden. Psychiater Bram Bakker en journalist/schrijver Bram Hulzebos, die eerder al het boek 'Een te dunne huid' schreef over de zelfdoding van zijn vader, gingen praten met nabestaanden over de vragen waar zij (soms nog jaren) mee worstelden. De eerste editie van het boek 'Loden Last. Het taboe op zelfmoord' verscheen al in 2004, maar is vorig jaar grondig geactualiseerd en herzien. Een aantal mensen die de auteurs destijds zagen, hebben ze opnieuw geïnterviewd. Veel nabestaanden kregen na de suïcide van hun naaste weinig begrip van vrienden en familie, maar evenmin van hulpverleners. Vaak voelen naasten zich tijdens de behandeling al buitengesloten door de ggz. Veel klachten die worden ingediend bij het Medisch Tuchtcollege hebben dan ook te maken met onvrede over de manier waarop professionals eerder reageerden op klachten. Anderzijds is het ook voor professionals een ingrijpende gebeurtenis als een patiënt zich van het leven berooft.   Loden Last Het taboe op zelfmoord Bram Bakker en Bram Hulzebos 2012 €19,95 Atlas Contact ISBN 9789025439408