Wilhelm Reich: de uitvinder van de vrije liefde

Wilhelm Reich, één van Freud's leerlingen, kwam in augustus 1939 aan in New York. Hij was ervan overtuigd dat zijn ideeën over seks en politiek daar beter zouden worden ontvangen dan in het fascistische Europa. Reich bedacht de term 'seksuele revolutie' in de jaren '30 en hij was ervan overtuigd dat een echte politieke revolutie pas mogelijk zou zijn als de seksuele repressie werd opgeheven. 'Een seksuele revolutie is in volle gang en geen macht op aarde zal haar stoppen', zo verklaarde hij.

Volgens Reich was een bevredigend orgasme noodzakelijk om gezond te blijven. Het orgasme was hét middel tegen alle kwalen, zelfs het fascisme. Zijn critici deden het af als 'genitaal utopia' en Reich werd zowel uit de psychoanalytische vereniging als uit de communistische partij gegooid. Zijn boeken werden in Duitsland verbrand.

In de VS vond Reich de 'Orgone Energy Accumulator' uit, een houten kast ter grootte van een telefooncel, bekleed met metaal en geïsoleerd met staalwol. Volgens Reich verbeterde het apparaat de 'orgastische potentie' van de gebruikers en daardoor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. De doos zou het lichaam opladen met de levenskracht die in de atmosfeer aanwezig is en die hij 'orgone energie' noemde. Woody Allen noemde het de 'orgasmatron'.

Nadat Harper's magazine Reich in 1947 introduceerde als de leider van 'een nieuwe cultus van seks en anarchie' stelde de FDA een onderzoek in naar de werking van de orgone-machine. In 1954 besliste de rechter dat hij de machine niet meer mocht verhuren of verkopen. Tegen die tijd had Reich last van paranoïde wanen en was hij ervan overtuigd dat de wereld aangevallen werd door UFO's. Daarom bouwde hij een 'cloudbuster', die stromen van orgone-energie in de atmosfeer kon manipuleren en zo het weer kon beïnvloeden. De cloudbuster kon het laten regenen in de woestijn, orkanen afleiden, maar ook buitenaardse invasies afweren.

Reich ging ondertussen gewoon door met het verhandelen van orgone apparaten en draaide daarvoor 2 jaar de bak in. Alle machines en zijn geschriften erover werden vernietigd. Zijn boek 'The Mass Psychology of Fascism and The Sexual Revolution' werd verbrand.

Op 3 november 1957 stierf Reich in de gevangenis aan een hartaanval. Volgens Christopher Turner, auteur van Adventures in the Orgasmatron: Wilhelm Reich and the Invention of Sex, heeft Reich het pad geëffend voor de seksualisering van de huidige samenleving.

Bron(nen):   The Guardian  boek