De kunst van het loslaten

Als mens zijn wij gehecht aan een groot aantal zaken: aan andere mensen, maar ook aan ons huis, onze bezittingen, ons werk, ons uiterlijk, ... Al deze dingen ondersteunen ons gevoel van identiteit, het gevoel iemand te zijn. We denken dat we die dingen nodig hebben om gelukkig te zijn, maar eigenlijk is het vaak andersom: dingen kunnen loslaten leidt tot een gevoel van innerlijke rust.

Door dingen los te laten maak je je geest vrij van overbodige zorgen. Je kunt helderder denken en er komt nieuwe energie vrij. Het lijkt alsof die dingen die we zo belangrijk vonden het beeld dat we van onszelf hebben vertroebelde. Je bent voor je geluk niet meer aangewezen op dingen buiten jezelf, maar in jezelf. Dat geeft een intens gevoel van voldoening.

Misschien zoeken we het geluk toch vaak op de verkeerde plaats. In plaats van steeds meer te willen hebben, kun je beter wat meer loslaten.

De kunst van het loslaten
Theo Fischer
€14,95
BBNC Uitgevers
ISBN 9789045312033

Bron(nen):   Psychology Today