Michel Foucault: De Moed tot Waarheid

'Waarom de waarheid? Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf overigens? En waarom draagt men slechts via de zorg om de waarheid zorg voor zichzelf? Ik geloof dat we hiermee een fundamentele vraag aanroeren, die ik de vraag van het Westen zou willen noemen: wat is er gebeurd waardoor de hele westerse cultuur om die veelvormige waarheidsplicht is gaan draaien?' (Foucault, 1982)

De beroemde Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) sprak in zijn laatste colleges over 'Le courage de la vérité', de moed om de waarheid te vertellen. Die colleges zijn gebundeld in het boek: 'De Moed tot Waarheid'. De collegereeks werkt belangrijke noties uit het werk van Foucault verder uit, bijvoorbeeld het begrip parrhèsia, het vrijmoedige spreken. In feite vormt dit boek zijn intellectuele testament.

De literaire waarde van de colleges is hoog en het boek is zeer toegankelijk geschreven.

De Moed tot Waarheid
Michel Foucault
€ 29,90
Boom
ISBN 9789461050250

Bron(nen):   Atheneum