De digitale schaduw

Steeds meer van onze persoonlijke informatie wordt digitaal opgeslagen en gebruikt door overheid en bedrijven. Denk maar aan het Elektronische patientendossier, het rekeningrijden, cameratoezicht of het aftappen van telefoonverkeer. We maken ons zorgen over onze
privacy, maar de invloed van onze 'digitale schaduw', zoals onderzoeksjournalist Dimitri Tokmetzis onze digitale persoonsgegevens noemt, reikt verder.Aan de hand van onze gegevens worden we ondergebracht in categorieen van mensen die op ons lijken. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald of onze kinderen extra in de gaten gehouden moeten worden (Het Elektronisch Kinddossier) en of we in aanmerking komen voor een hypotheek. Dimitri Tokmetzis (1975) is historicus, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van de weblog Sargasso. In zijn verontrustende boek De Digitale Schaduw (uitgeverij Spectrum) bespreekt hij hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen uw levenskansen beinvloeden.

Het boek heeft ook een trailer:

Bron(nen):   UItgeverij Spectrum  De digitale schaduw  www.sargasso.nl