Hofdame Beatrix herschrijft Wilhelmus

Er zijn politici die vinden dat we allemaal vaak het volkslied moeten zingen. De melodie is helemaal niet gek, maar de tekst natuurlijk wel.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Dat zijn rare praatjes.

Voormalig hofdame Hilda Renardel de Lavalette (96) ergert zich er al een half leven aan. "Als kind al vond ik dat het Wilhelmus, dat wij op school leerden, zulke rare woorden had". Ze presenteert in Trouw een alternatieve tekst voor het 1e, meest gezongen, couplet. Past volgens haar beter. "Het oude Wilhelmus moet als cultureel erfgoed gewoon blijven. Ik heb alleen een meezingversie geschreven, een eerste couplet waarin iedereen zich kan herkennen, ook bijvoorbeeld asielzoekers en andere mensen uit de multiculturele samenleving." Ze ijvert nu om aandacht en steun.

De versie van Hilda Renardel de Lavalette:

Wilhelmus van Nassaue

De Vader van ons land

Symbool van het vertrouwen

In onze vaste band

Met allen die hier leven

In vrijheid en in recht

Moog' dit ons altijd zijn gegeven

Zoals ons is toegezegd.

Bron(nen):   Trouw