Op universiteiten wordt Nederlands weer de norm

Internationale studenten die aan Nederlandse universiteiten en hogescholen studeren, moeten ook Nederlands leren. Dan is de kans groter dat ze na hun studie in Nederland blijven.

Met dat plan tegen de verengelsing van het onderwijs is het kabinet gisteren naar buiten gekomen. Volgens minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs vergroot een betere beheersing van het Nederlands de kansen op de arbeidsmarkt. Hij wil dat studenten na hun studie niet allemaal vertrekken.

De nieuwe taalmaatregelen komen in een wetsvoorstel te staan waar Dijkgraaf mee komt. Daarin wordt vastgelegd dat Nederland de hoofdtaal is en andere talen, zoals Engels, de uitzondering.

Bron(nen):   AD