Historici betwijfelen of Jezus wel ooit echt heeft bestaan

Cultuur
donderdag, 22 juni 2017 om 8:49
welingelichtekringen header 1
Of je nu gelooft dat Jezus de zoon van god is of niet, dat hij echt bestaan heeft wordt zelden betwist. Er wordt immers aan hem gerefereerd in zowel christelijke als joodse en Romeinse teksten. Toch betwijfelen geschiedkundigen nu steeds meer of de man die we Jezus noemen daadwerkelijk geleefd heeft. Mogelijk is hij niet meer dan een historisch figuur zoals Hercules of Oedipus. Historici wijzen op het gebrek aan betrouwbare geschiedkundige bronnen. De meesten zijn van christelijke herkomst en dan nog zijn het vaak derden die jaren na zijn dood over Jezus schreven. In de bijbel wordt Jezus' leven tussen zijn twaalfde en dertigste niet of nauwelijks besproken. Dat is toch vreemd voor een man die slechts 33 werd. Ander punt is dat er maar weinig bronnen zijn die een echte auteur hebben in plaats van een apostel die zijn naam onder het manuscript heeft gezet. De niet-christelijke bronnen zijn eveneens problematisch. Eeuwenlang waren alle serieuze onderzoekers van het christendom zelf christelijk dus zelfs seculiere bronnen baseren zich in grote mate op religieuze teksten. Ze kunnen daardoor niet worden beschouwd als onafhankelijk. Historicus schreef dat zelfs referenties aan Jezus in het werk van , een joodse bron die naar hem verwijst, afkomstig zijn van christelijke schrijvers. Hij noemt één specifieke passage, de executie van Jezus onder Pilates, die duidelijk is overgenomen uit het evangelie van Lukas. Carrier gelooft dat het karakter van Christus is afgeleid uit vroegere halfgoddelijke mensen uit de oosterse mythologie. Deze mythes zouden na verloop van tijd overgegaan zijn in de evangeliën. Mogelijk is er wel een joodse predikant geweest, genaamd, die grote groepen mensen inspireerde met zijn preken. De meeste historici geloven dat er echt een persoon bestaan heeft die is gemystificeerd, maar ook dat weten we niet zeker.
Bron(nen): The Independent