De meeste Europeanen willen economische groei opofferen voor milieuwinst. De Nederlander niet

Om het milieu te redden moeten we offers brengen. De meeste Europeanen zien dat wel in. Nederlanders zijn echter nogal onwillig: slechts een nipte meerderheid vindt dat de bescherming van het klimaat belangrijker is dan economische groei. In de rest van Europa ligt dat percentage op bijna driekwart.

ING legde 7.500 Europeanen uit 15 landen de stelling voor: ‘De bescherming van het milieu moet nu prioriteit krijgen, ook al dat leidt dit tot minder economische groei.’ Zo’n 74 procent van de Europeanen was het daar mee eens, maar slechts 51 procent van de Nederlanders antwoordde bevestigend. De offers waar het om gaat zijn bijvoorbeeld minder vlees eten, minder kleding kopen, minder reizen of meer belasting betalen om CO2-uitstoot te compenseren.

In Spanje is 80 procent van de mensen daartoe bereid, in Roemenië zelfs 87 procent.

ING Survey in Europa