Er zijn meer Nederlandse CEO’s die Peter heten dan dat er vrouw zijn

Van alle CEO's van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is slechts 5 procent vrouw. Het percentage Peters ligt hoger. Een treurige score op deze Internationale Vrouwendag, zou je kunnen zeggen.

In de Raden van Commissarissen zijn vrouwen al een stuk beter vertegenwoordigd: 35 procent is vrouw. Daarmee wordt in elk geval het wettelijke streefgetal gehaald.

Daar staat tegenover dat vrouwen nog steeds niet hetzelfde uurloon krijgen als mannen voor hetzelfde werk. Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is sinds 2010 gedaald en in actualiteitenprogramma's is slechts 23 procent van de uitgenodigde experts vrouw.

Aletta Makken, fondsenwerver en maker van een Nederlandse website over Internationale Vrouwendag in het AD: "Onze ouders en grootouders hebben zo gestreden voor gelijkheid. Op de een of andere manier lijkt het alsof het gevoel van noodzaak weer in is gekakt. Dat is niet oké.” 

Nu gaan cijfers over gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijna altijd over geld en macht. De vraag is of het daar om draait in het leven. Kijk je naar liefde, geluk en persoonlijke ontwikkeling dan zijn vrouwen misschien wel beter af, omdat ze hun dagen niet wensen te slijten in aandeelhoudersvergaderingen en met de laatste jaarcijfers op hun nachtkastje.