Hoe moeten landen weer open? Italië denkt aan een Covid Pass

Nu Italië het ergste gehad heeft is de discussie begonnen hoe het 'gewone' leven weer op gang te brengen. Er wordt gedacht aan het uitgeven van een Covid-Pass.

Want hoe heropen je het land zonder dat een nieuwe catastrofale golf van besmettingen op gang komt? Daarvoor moet je de besmetten scheiden van de onbesmetten, de gezonden van de potentieel zieken. Het hebben van de juiste antistoffen tegen het virus in iemands bloed - het potentiële teken van immuniteit - kan bepalen wie aan het werk gaat en wie niet, wie opgesloten blijft en wie wordt vrij gelaten. Wie aan het werk wil moet bloed laten testen op antistoffen. Wie die heeft krijgt een pas.

Dat debat loopt voor op de wetenschap. Onderzoekers weten nog niet zeker of antilichamen echt op immuniteit duiden. Maar dat weerhoudt politici er niet van om het idee te omarmen, omdat ze onder toenemende druk komen te staan ​​om de economie te herstarten en te voorkomen dat er een historische economische malaise ontstaat.

De conservatieve president van de noordoostelijke regio Veneto, het welvarendste deel van Italië, heeft een speciale 'licentie' voorgesteld voor Italianen die antistoffen bezitten die aantonen dat ze het virus hebben gehad en dat ze het hebben doorstaan. De voormalige premier, Matteo Renzi, een liberaal, heeft gesproken over een "Covid Pass" voor niet-geïnfecteerden.

Bron(nen):   New York Times