Europees Parlement wil herstelfonds van 2000 miljard euro

Het Europees Parlement heeft in meerderheid (505 stemmen voor, 119 tegen, 69 onthoudingen) een resolutie aangenomen over een economisch herstelplan voor de EU van 2000 miljard euro in verband met de coronacrisis. Het fonds moet bovenop de EU-meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 komen en worden gefinancierd met de uitgifte van langlopende obligaties, stelt de resolutie.

De Europese Commissie presenteert op 27 mei haar voorstellen voor het nieuwe zogeheten meerjarig financieel kader (MFK), met daaraan gekoppeld een herstelfonds. Het parlement waarschuwt dat het opzetten van het herstelfonds niet mag leiden tot een lager MFK en dringt juist aan op verhoging. Het huidige MFK van 2014 tot eind dit jaar bedraagt bijna 100 miljard euro.

Zwaar door de coronacrisis getroffen lidstaten moeten volgens het parlement bij het herstel worden geholpen met leningen maar vooral ook met subsidies en rechtstreekse betalingen voor investeringen. Het geld moet met name worden besteed aan projecten voor de verduurzaming en digitalisering van de EU. Het parlement stelt voor Europese belastingen op bijvoorbeeld financiële transacties, grote techbedrijven en plastic te introduceren en een CO2-grensheffing in te voeren.