Drie redenen waarom Italië een gevaar vormt voor de eurozone

De recessie als gevolg van de coronacrisis kan op de middellange termijn grote gevolgen hebben, zo voorspelde het Centraal Planbureau dinsdag. Als het tegenzit, wordt de Europese Unie mogelijk in een nieuwe eurocrisis gestort. Italië is waarschijnlijk het kwetsbaarste land van de eurozone.

Business Insider noemt drie zwakke punten van de Italiaanse economie:

Staatsschuld
Alle staatsschulden lopen op, maar sommige landen kunnen dat een stuk beter hebben dan andere. Italië had voor de coronacrisis begon al een staatsschuld van 130 procent van het nationaal inkomen. Die schuld loopt alleen maar verder op. Reden waarom het land ook nadrukkelijk pleit voor giften van de EU in plaats van leningen.

Banken
In Italië zijn banken veel meer verweven met de overheid dan in veel andere landen. Staatsobligaties maken ongeveer 18 procent uit van de bezittingen van Italiaanse banken. In Frankrijk, Duitsland en Nederland is dat minder dan 5 procent. Is er onzekerheid over de betaalbaarheid van de Italiaanse staatsschuld dan worden de banken direct geraakt.

Probleemleningen
Door de coronacrisis dreigen veel bedrijven failliet te gaan, waardoor leningen niet kunnen worden terugbetaald. Dat probleem speelt overal, maar is in Italië groter. Het aantal probleemleningen (met meer dan 90 dagen betalingsachterstand) als percentage van het totaal aantal leningen is er in de afgelopen vijf jaar fors gedaald van ongeveer 18 naar zo'n 8 procent, maar dat is nog altijd twee keer zoveel als in Spanje of Frankrijk.

Bron(nen):   Business Insider