Hoofdeconoom CBS: “Economische groei en een beter milieu kunnen wél hand in hand gaan”

Het gaat goed met Nederland. En zelfs steeds beter. Dat zegt hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Met statistieken en cijfers toont hij in zijn boek 'Met ons gaat het goed' aan dat we niets te klagen hebben.

Criminaliteit
"Mensen kunnen ronduit woedend worden als je ze bijvoorbeeld wijst op cijfers van afnemende criminaliteit", zegt de econoom tegen Trouw. "In werkelijkheid zit de piek van het aantal misdrijven zo rond de eeuwwisseling. Maar leg dat maar eens uit aan iemand die toevallig vorige week is overvallen, of die iemand kent die dat pasgeleden overkomen is."

Klimaat
Van Mulligen houdt ook een pleidooi voor economische groei. "Je hoort regelmatig dat het alleen maar slecht zou zijn, en dat vind ik een gevaarlijke misvatting. Groei zou dan zorgen voor meer ongelijkheid, meer klimaatproblemen en een nog snellere bevolkingsgroei. Je hoort dat aan beide kanten van het politieke spectrum. Linkse milieuactivisten zeggen soms dat groei en het klimaat niet samen kunnen gaan. Bij rechts hoor je eerder dat economische groei gewoon hard nodig is, waarbij een eventuele verslechtering van het klimaat op de koop wordt toegenomen. Of anders wel ontkend. Beide kampen gaan dan uit van een afruil. In mijn boek haal ik veel voorbeelden uit het verleden aan waaruit blijkt dat die afruil helemaal niet hoeft te bestaan. Vergelijk bijvoorbeeld het rijke kapitalistische West-Europa in de jaren tachtig met het armere communistische Oostblok. Dat Westen was aanzienlijk schoner."

Van Mulligen vervolgt: "Ik denk dat we als mens geneigd zijn om onze eigen innovativiteit te onderschatten. We zadelen de wereld met veel problemen op, vooral op het gebied van klimaat, dat lijkt me ontegenzeggelijk waar. Maar vaak zie je dat we dan onverwacht toch ook zelf met oplossingen komen."

Economische groei
Bovendien vindt hij het ook moreel niet juist om economische groei tegen te houden. "Ga die stop op economische groei maar eens uitleggen aan landen die nu nog arm zijn en op dit moment eindelijk een snelle welvaartsgroei zien," aldus de econoom. "Als je de wereldwijde groei aan banden wilt leggen vanwege het milieu, dan zijn er maar twee opties. Of het blijft zoals het nu is, waarbij de rijke landen rijk blijven, en de armere landen arm. Of die opkomende landen mogen nog een tijdje doorgroeien, terwijl rijkere landen inleveren. Dat vind ik allebei ook niet moreel te verantwoorden."

Dat laatste lijkt misschien een goed idee, maar dat is het niet, vindt Van Mulligen. "Denk even verder, welke groepen gaan hier dan precies de offers leveren? En wie bepaalt dat? En wat is dan een goed ijkpunt voor wanneer het genoeg is? Ook dertig jaar geleden hoorde je namelijk al dat er nu wel genoeg welvaart is in het Westen. Maar waren we toen gestopt met innoveren en groeien, dan zou nu iedereen zo'n 20 procent aan salaris moeten inleveren. Hadden veel mensen nu überhaupt geen baan gehad. Ga dat maar eens uitleggen, ik denk dat je op weerstand stuit. Als je de totale koek niet blijft vergroten, is meer welvaart voor minderbedeelden altijd een afruil."

Bron(nen):   Trouw (€)