De verbluffende daling van de kosten van zonne energie

Nog even en alternatieve energie is niet alternatief meer. IN de grafiek is te zien met welk ijltempo te prijs van  het opwekken van energie met behulp van de zon daalt. Volgens The Economist vrijwel geheel te danken aan de grote schaal waarop zonne-cellen nu worden gemaakt. In zonnige gebieden, zoals Califonie of Spanje is zonne energie al concurrerend met gewone energie zonder subsidie

40 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Genuine_Defector

  http://www.youtube.com/watch?v=c17t_Pf8vI4

  Ik hoop dat het ooit echt de belangrijkste energiebron wordt.
  We moeten van de olieverslaving en -afhankelijkheid af.

  • kletsmajoor

   Dat hoop ik ook, maar de realiteit is dat de technologie er niet is om het op grote schaal te doen. Ook niet in de nabije toekomst. Vervanging van fossiele brandstof gaat een lange termijn verhaal worden en de kans bestaat dat een hele andere technologie eerder tot wasdom komt. Toch nog kernfusie? Verbeterde kernsplitsing? Of iets nieuws?

   (in antwoord op Genuine_Defector)
   • Templein

    Het hoeft ook niet op grote schaal te gebeuren. Decentraal is het mogelijk om alle particuliere bewoning in Nederland binnen 15 jaar volledig van stroom te voorzien. Dit zegt onder meer geleerde Jan Rotmans.

    Voor de industrie en vervoer is wel meer nodig. Daar dient de overheid in te investeren door de geldstromen anders in te richten delen en de weerstanden in het conservatieve Nederland te masseren. Maar ook dan is het haalbaar en zeer betaalbaar. Zeker als je in het rekenmodel gezondheidsplaatjes, nieuwe banen en exportmogelijkheden integreert.

    Ik begin te denken dat u belangen hebt in de fossiele industrie. Hebt u een benzinepomp of zo?

    (in antwoord op kletsmajoor)
    • kletsmajoor

     Waarvoor is die verdachtmaking nou weer nodig? Ik heb niet eens een auto. Ik gebruik GreenWheels. Jammer dat je jezelf daarmee een beetje te kijk zet als complotdenker. Het eerste deel van je reaktie is n.l. best reëel.
     Wat ik daar toch bij wil aantekenen is dat het allemaal theoretische (en dus optimistische) studies en simulaties zijn en over de kosten doen ze meestal helemaal geen controleerbare uitspraken. Het feit dat ze er zaken als gezondsheidseffecten en exportmogelijkheden bijhalen is een teken dat ze wel aanvoelen dat het heel duur gaat worden. Daarom zoeken ze hun heil bij gevoelsmatige en slecht te kwantificeren inverdieneffecten.

     (in antwoord op Templein)
     • Templein

      Dank voor je leuke reactie. Ik zal wel in herhaling vervallen, maar ik kan het niet laten. Het zijn belangrijke ideeën volgens mij.

      Rotmans wijst er op dat de fossiele industrie in handen is van een gevestigde orde. Dat zal altijd weerstand oproepen. Dat voorspelt hij dan ook. Dat was de associatie die ik kreeg na jouw reactie.

      Rotmans heeft een bèta achtergrond. Als leek moet ik afgaan op mensen die overtuigend overkomen en hun argumenten kunnen onderbouwen. Volgens Rotmans zal de nieuwe Erasmusuniversiteit ook warmte kunnen bewaren omdat de glazen panelen ondergronds een stukje doorlopen.

      Ikzelf voegde iets toe aan het rekenmodel. Namelijk dat nieuwe banen, export en gezondheid ook positief zullen uitwerken. Dat zit niet in het model van Rotmans.
      Dat zie je al in Noord-West Duitsland, tegen Noord-Oost Nederland aan, dat wel grote werkloosheid kent. In Silicon Valley worden inmiddels vele internet data onderzocht op medische klachten en combinaties van bepaalde omstandigheden. Ik verwacht dat er spoedig concrete verbanden gelegd worden. Dit kost minder onderzoeksgeld dan sociologen tot nu toe ondernemen.

      De socioloog Frans Stokman is ook een transitiedeskundige. Geen harde wetenschap. Maar hij heeft zijn buurt in Groningen dusdanig georganiseerd met anderen, dat het zelfvoorzienend is qua energie. En alweer gooit de overheid zand in de acties van burgers. Kamp heeft of zal een energiewetje er tussendoor frommelen om dit soort samenwerking per postcode ONmogelijk te maken. In de praktijk zijn die samenwerkingsverbanden niet in postcodes op te delen.

      Centrale energiewinning zoals door kernenergie is niet wenselijk. Het zijn de grote commerciëlen of de (halve) dictators die de macht krijgen over dergelijke centrales. De wereld is daarom ook al meer gebaar met decentrale energie.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Er zijn ook mensen die oprecht en zonder bijbedoelingen wat rekensommetjes gemaakt hebben en de uitkomsten ervan willen inbrengen omdat ze denken dat het misstappen kan voorkomen. Niet iedereen wordt alleen door korte termijnbelangen gedreven.

      Je komt toch op mij over als iemand die oprecht gelooft in de duurzaamheidsscenario’s die je aanhaalt. Ik wil je er op wijzen dat het allemaal ideeën, verwachtingen, wensen en op z’n best kleine expirimenten zijn waar je op af gaat. Een hoogleraar kan natuurlijk een voor een leek overtuigend verhaal houden maar als techneut heb ik meerdere malen van dichtbij meegemaakt dat hoogleraren weinig kennis hebben van de praktische problemen die optreden als een expiriment of prototype doorontwikkeld wordt voor inzet op grote schaal. Overzicht op hoog niveau en theorievorming is het vak van een hoogleraar (daar heb ik veel respect voor) maar van de kloof naar de weerbarstige praktijk hebben ze vaak weinig kennis. Daar zijn nuchtere techneuten voor en die horen en zien we te weinig op TV.

      (in antwoord op Templein)
     • Templein

      Nuchter techneuten vind ik niet echt overtuigend voor de onderbouwing dat we nu al (binnen 15 jaar) over kunnen gaan op alternatieve energie voor een betaalbare prijs.

      Kom dan ook met hoogleraren en hun onderzoeksdocumentatie.

      Ik heb gezien op het web van Jan Rotmans hoe hij omroepen vroeg voor een debat tussen Rotmans en Peter Voser, de directeur van Shell. Voser ging het niet aan. Een bewijs van zwakte, zei Rotmans.
      Als jij met een goede onderbouwing kom, probeer ik die via de mail bij Rotmans te toetsen. Ik geloof dat hij een achterstand van een paar maanden heeft op zijn mail, maar het verzuurt niet. Anders blijft het zo in de lucht hangen.

      Ik denk dat we beiden juist hopen op goede perspectieven voor de toekomst.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Ik begrijp dat je Jan Rotmans erg bewonderd, maar het kan nooit kwaad op zoek gaan naar wat kritische tegengeluiden en zelf na te denken of die hout snijden.

      Ideeënmensen als Rotmans zijn onmisbaar om nieuwe wegen te openen, maar het zijn vaak heel theoretisch ingestelde mensen met weinig inzicht in -en weinig geduld met- de taaie praktijk om van idee naar werkende en betaalbare oplossing te komen.

      Persoonlijk ben ik een beetje op m’n hoede als een wetenschapper zich ‘activist’ noemt. Dat doet me twijfelen aan de objectiviteit van zo’n wetenschapper. De VPRO had een veel kritischer benadering moeten volgen in plaats van hem kritiekloos z’n verhaal te laten doen.

      Ik hoop inderdaad op een goede toekomst, maar ik denk dat we die alleen krijgen door ons niet te verliezen in vergezichten die ‘te mooi om waar te zijn’ zijn. Onze maatschappij zal de komende decennia niet meer zo rijk zal zijn als we gewend zijn. Geld voor dure misstappen is er niet meer.

      (in antwoord op Templein)
     • Dead Silence

      Daar sluit ik mij helemaal bij aan.

      (in antwoord op kletsmajoor)
   • Genuine_Defector

    Kernfusie is allicht net zo’n project van de lange adem als zonne-energie. Daar moet ook nog bijzonder veel onderzoek worden verricht. Neemt niet weg dat dat wel gewoon gedaan moet worden natuurlijk. Twee jaar geleden waren er twee Italianen die claimden kernfusie te kunnen toepassen. Maar… niemand mocht de werking zien in verband met patenten e.d…

    http://www.scientias.nl/italianen-claimen-doorbraak-in-koude-kernfusie/23559

    Waardeloos dus.

    Maar zonne-energie kan nog wel stukken effectiever worden opgevangen en opgeslagen. Als je ziet hoeveel energie er dagelijks de aarde bereikt en verloren gaat… De ontwikkelingen gaan toch vrij snel in die sector, dacht ik. Onlangs was er een docu op de televisie waarin een onrealistische positivo het had over snelwegen die uren in de zon liggen te bakken. Daar zit een gigantische energie in opgeslagen. Als je daar toch iets mee zou kunnen doen…

    Maar goed, dat was dan ook een man met een belachelijk positieve instelling. Maar die heb je soms nodig om doorbraken te forceren. En volgens mij moet je het ook van zulke kleine ideeën hebben wil je energie uiteindelijk effectiever gebruiken.

    Ik zie dat het Energieonderzoek Centrum Nederland dat ook heeft onderzocht. Rapport uit 2007: “Energiewinning uit infrastructuur”.
    http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E–07-057

    Misschien maar eens lezen dit weekeinde.

    (in antwoord op kletsmajoor)
    • kletsmajoor

     Ik ben het helemaal met je eens dat positievo’s en ideeënmensen onmisbaar zijn voor de doorbraken. Het nadeel van deze mensen is dat als ze op de TV hun enthousiaste verhaal mogen doen, de gewone burger blijft zitten met onrealistisch hoge verwachtingen omtrent de vooruitgang. Dat brengt vervolgens politici er toe om de kiezers te behagen door miljarden te besteden aan onrendabele en dure windmolenparken, zonnepaneelsubsisies etc.

     Wat ik mis in de media (en de politiek) is de inbreng van nuchtere techneuten die uitleggen (en uitrekenen) waar de grenzen van de techniek liggen (en de kosten ervan) en welke toekomstverwachtingen nog reëel zijn.

     (in antwoord op Genuine_Defector)
     • Dead Silence

      Ik ben zo’n nuchtere techneut en werk in een omgeving met duizenden van mijn soort in dat autistisch gebied Zuid-Oost Brabant. Naar ons wordt overigens niet geluisterd, want wij worden niet begrepen door de meute en dus niet serieus genomen. Wij lachen dagelijks om de (energie)discussies die overal plaatsvinden. En vooral hoe vaak loodrecht op de feiten wordt geacteerd. Interesseert ons echter niet, wij bepalen toch hoe de wereld eruit ziet.

      Overigens is het de onbeschrijflijk domme media die alles uit z’n verband rukt om maar een sensationeel artikel te schrijven, totaal niet wetende waar het over gaat. Daar gaat het principieel fout. Kranten, televisie, allemaal propaganda van onwetende zielen. Af en toe komt een beetje waarheid naar boven. Maar dan moet je dat wel door hebben.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • JOHNN

      Hier moet ik toch weer een tegengeluid laten horen. De besteding aan alternatieve energie is juist inefficiënt geweest wegens de nagelaten stimulansen door de overheid. Er werd helemaal niet met miljarden gesmeten ”om de kiezers te behagen”. Er werd eens een jaartje een subsidie gegeven, die even gemakkelijk een jaar later weer werd ingetrokken. Er zat geen beleid, geen visie achter. Daardoor hebben we die achterstand gekregen tov Duitsland en Denemarken. Die zijn ons ver vooruit in hun ”sustainable energy” programma’s. Ik denk toch dat het geen toeval is dat één van de drie grootste fossiele energiereuzen van de wereld hier z’n bakermat had.

      (in antwoord op kletsmajoor)
 2. kletsmajoor

  Het echte probleem is schaalvergroting. Als zonneenergie op grote schaal fossiele energiecentrales gaat vervangen is er een groot energieopslagsysteem nodig om de nacht en bewolkte dagen te overbruggen. Die kosten moeten bij de kosten voor alleen de zonnecentrale worden opgeteld. De omvang van zo’n opslagsysteem moet zijn gigantisch zijn (hoe houd je een hele stad draaiende als er wekenlang geen zon is, zoals dit voorjaar) en de technologie die daarvoor nodig is moet dus spotgoedkoop zijn anders zal zonneenergie toch peperduur worden. Deze opslagtechnologie bestaat nog helemaal niet en dus is zonneenergie bij de huidige stand van de techniek alleen geschikt voor kleinschalige toepassing. Hetzelfde opslagprobleem speelt bij grootschalige inzet van windenergie.

  Dit is de ‘inconvenient truth’ die de duurzaamheidslobby zorgvuldig uit het nieuws weet te houden.

  • Paulraw

   Het zal voorlopig wel een combinatie worden met fossiel,is toch ook niet verkeerd ,s’nachts fossiele brandstof ,overdag zon ,doen we weer wat langer met de olie.

   (in antwoord op kletsmajoor)
  • CRT

   Voor zonneenergie is geen zonnige dag nodig. Maar (dit is natuurlijk het belangrijkste) in de avond en nacht gaan deze dingen toch echt niet werken. Ok, haal je de energie uit de USA want daar schijnt de zon dan wel……Draadje over de vloer van de Atlantische oceaan………
   Zelfde met windenergie. De producenten (moeten) houden rekening met de minder winderige dagen en de leverings verplichting die ze hebben. Hiervoor worden confentionele centrales gebouwd…… En deze zijn niet met een druk op de knop aan te zetten. De kosten voor de centrale’s houdt je wel. Je moet extra infrastructuur aanleggen want deze wordt complexer dus uiteindelijk wordt de kostprijs hoger.
   Ga maar rekenen. Stel zonneenergie is gratis, maar s’nachts moeten wel de centrales aan. Ok, er wordt dan minder verbruikt. De kosten zijn er wel en die kunnen nog wel eens erg tegenvallen.
   Kleine schaal gaaf, grote schaal nee.

   (in antwoord op kletsmajoor)
  • Edwin67veen

   Japan bouwt wel zo’n batterij die volgens u niet bestaat. Duitsland komt nu met forse subsidies voor uitbreiding van opslagcapaciteit (de duitsers wel weer).
   Als je altijd maar blijft denken aan alles wat niet kan, hadden we nu nog in een grot geleeft. Die opslagsystemen komen er echt wel. Kijk maar eens op http://www.ambri.com
   U kunt dus wel zeggen dat het allemaal niets is, maar ik vind het juist niets dat we de dure (meest gesubsidieerde brandstof ter wereld) olie moeten gebruiken voor energie die we nodig hebben. (of de nog ergere steenkolen).
   Maar ik vind het niet erg hoor. Ga gerust verder met het betalen van je energierekening en brandstofkosten aan de pomp. Ik heb mijn 7 kW aan zonnepanelen lekker aan de draai en hoef daar nooit bij na de denken. Elke dag als de zon (of geen zon, maar dan is de opbrengst natuurlijk minder) opkomt heb ik weer gratis energie en ben niet heel erg afhankelijk van energieprijzen die hoe dan ook zullen stijgen.
   En alles wat ik s’ nachts gebruik haal ik uit mijn accu’s en Victron Multi omvormer. Kom ik dan nog te kort, dan haal ik automatisch de elektriciteit uit het net, dat hier opgewekt wordt met waterkracht.
   Veel succes verder met je fossiele brandstoffen (toepasselijke naam trouwens, fossiel)

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Je laat je inpakken door alle duurzaamheidspropaganda. Die nieuwe opslaginstallaties zijn op z’n best expirimenteel waarvan nog moet blijken of ze wel werken en ook dan zijn ze nog lang niet klaar voor grootschalige inzet.
    Jouw zonnepaneel op je dak is een nou typisch een kleinschalige installatie die met subsidie voor jouw persoonlijk voordeel oplevert, maar die de rest van de maatschappij extra geld kost. Die betalen die subsidies namelijk.
    De subsidies die jij ontvangt bestaan uit: productiekostensubsidie (momenteel betaald door de chinese regering), een prijs voor terugeleverde stroom die ver boven de kostenbesparing van de energiecentrale ligt en tenslotte subsidie voor het installeren op je dak om de bouwvakkers nog een beetje aan het werk te houden.
    Ik ben altijd voor verbeteringen in de energievoorziening maar het moet wel op reële aannamen gebaseerd zijn. Het energiesysteem houdt ons in leven met zulke grote aantallen op deze planeet. Als het onbetaalbaar wordt heeft dat vreselijke gevolgen (hongersnood b.v.). Niet iets om met emotionele bokkesprongen op het spel te zetten.

    (in antwoord op Edwin67veen)
    • Edwin67veen

     Ik heb anders geen cent subsidie ontvangen hoor!!!
     Alles zelf betaald en gemonteerd. Ik kan namelijk helemaal geen subsidie krijgen.

     (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Als jouw zonnepanelen niet in China zijn geproduceerd, door jouzelf zijn geïnstalleerd en als je geen stroom teruglevert aan het net, dan ontvang je inderdaad geen subsidie.

      Ik kijk altijd naar Tegenlicht en erger me vaak aan de vooringenomen juichverhalen over duurzame energie (en alternatieve inrichting van de maatschappij waar ze vaak mee bezig zijn) een kritische noot ontbreekt steevast. (Desondanks ben ik al bijna 30 jaar lid van de VPRO.) Misschien moet je zelf eens durven lezen wat er aan kritieken bestaat op al die mooie plannen. Waarschijnlijk kom je tot de ontdekking dat er een hoop is af te dingen op de juichverhalen.

      (in antwoord op Edwin67veen)
     • Edwin67veen

      Kijk nu doe je het weer. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik niet aan het net teruglever. Ik lever alles terug aan het net dat ik over heb. Sterker nog, als er geen net is , werken mijn netgekoppelde omvormers niet. Mijn energiebedrijf betaald echter niets voor de teruggeleverde stroom.
      Dat mijn Chinese zonnepanelen door de Chinese overheid gesubsidieerd worden is misschien waar, en dat is dan ook de enige subsidie die ik in de vorm van goedkopere panelen ontvangen heb. Al ben ik van mening dat dit soort massagefabriceerde panelen ook terecht niet meer zouden mogen kosten. Mogen wij (de niet-fossielen) ook eens een voordeeltje hebben? Ik ken oliegiganten die nog nooit belasting betaald hebben (helemaal niets!!!) en ik betaal 21% belasting voor mijn installatie.
      Natuurlijk bestaat er een hoop kritiek, maar het is heel makkelijk om kritiek te hebben en verder achterover te gaan leunen. Niets doen is in mijn ogen helemaal geen optie. En ik weet heel goed dat we binnen 20 jaar nog steeds niet helemaal zonder fossiel kunnen. (alhoewel?? Over 20 jaar is het 2033 ! Dan is slochteren leeg, moet Nederland miljarden aan Rusland betalen en is zeer waarschijnlijk de eerste fusiereactor in gebruik genomen. http://www.iter.com)
      Ik vind het in ieder geval heel positief om i.p.v. kolen, olie en gas, zoveel mogelijk te proberen onze aarde te sparen.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Niet nodig je op te winden over kleine details. Trouwens, zelf ben je ook niet zo nauwkeurig. Je beweerde eerst dat je geen subsidie ontving en nu zeg je dat je wel de chinese subsidie ontving. Je ontvangt ook subsidie op de teruggeleverde stroom want door de verrekening met je verbruik krijg je in feite de konsumentenprijs uitbetaald per teruggeleverde kWh. Die prijs is veel hoger dan wat het de energiecentrale zou kosten om een kWh te produceren. Het verschil krijgt de energiecentrale (deels) terug van de overheid. Dat is dus een subsidiestroom betaald met belastinggeld.

      (in antwoord op Edwin67veen)
     • Edwin67veen

      Dat met die Chinese panelen zie ik niet als subsidie. Het probleem hier in Europa is dat ze zonnecellen veels te duur willen verkopen.
      Mijn verbruik wordt niet verrekend op mijn energienota. Het is mijn meter die alle vermogens optelt (zoals alle meters dat doen). Ik heb op dit moment niet eens een meter die de teruggeleverde energie kan meten. Dus als ik bijvoorbeeld 5 kW opwek en ik gebruik ook 5kW, dan telt mijn meter niets meer en hoef ik dus niets te kopen. Ik zie dat niet als subsidie maar als ordinaire besparing in actieve vorm. Dus eigenlijk zeg jij dat als je isolatie in de muren propt je dan gebruik maakt van het subsidiesysteem en dat jij daar dan aan mee moet betalen.
      Hetgeen jij verteld over de energiecentrale klopt niet. Mijn stroom (wat over is) gaat het net in en mijn bedrijf (want ik werk bij dat zelfde energiebedrijf) krijgt deze energie gratis. Zij hoeven in feite iets minder te kopen van de producent.
      Ik ben het met je eens dat het energiebedrijf het niet erg geweldig vind dat zij minder aan mij kunnen doorberekenen, maar dat zelfde energie bedrijf laat mij ook betalen voor zogenaamde groene certificaten. Dus ik moet iets meer betalen (alle verbruikers trouwens) omdat zij weer een extra duurzame installatie willen bouwen. Waarom zouden zij dit wel mogen, maar ik niet. Zij hoeven mijn installatie immers niet te betalen.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Wat gebeurt er als je meer opwekt dan je verbruikt? Loopt dan je meter terug?

      (in antwoord op Edwin67veen)
    • JOHNN

     @kletsmajoor: wat schiet je toch steeds in de felle verdediging. Dat voedt juist de vermoedens dat je er persoonlijk belang bij hebt om alles maar fossiel bij het oude te laten. Ben je ook enthousiast voor het schaliegas? Zou me niets verbazen, dat zal weer een verlenging van onze fossiel afhankelijkheid brengen, Of ben je van de kerncentrales lobby?

     (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Ik wordt ook nogal fel aangevallen, zeg! Kijk b.v. even naar je eigen reaktie. Je beschuldigt me van persoonlijk belang bij fossiele brandstof, van entousiasme voor schalegas, en je beschuldigd me lobbyist voor kernenergie te zijn. En dat allemaal in een post van net vijf regeltjes.

      (in antwoord op JOHNN)
     • JOHNN

      Ik bedoel juist te attenderen dat boosheid niet effectief werkt in de overtuiging van de tegenpartij. Zoveel passie wekt bijgedachten op, terecht of onterecht. Dat kan ik / kunnen we / niet weten. Misschien is een rustiger argumentatietoon effectiever.
      Maar als je denkt dat ik argwanend ben, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld gezien wat er met de Sterling-motor gebeurd is toen het patent door Shell werd gekocht. En een eeuw lang hebben we gas zinloos afgefakkeld voor de fossiele brandstofproducent op het idee kwam er lpg van te maken. Zolang de handel in crudeoil lucratiever was.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Nu probeer je de zaken om te draaien. Als je de discussie even terugleest zie je dat op mijn eerste post direct boze reakties kwamen en toen ik mijn standpunt verdedigde kwamen er persoonlijke aanvallen op mij.

      (in antwoord op JOHNN)
  • Edwin67veen

   Trouwens, wel eens van smart grid gehoord?

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Weleens van de kosten van een smartgrid gehoord? Dat is nou precies wat ik bedoel: die systemen om de variablele opbrengst van zon en wind te compenseren zijn peperduur of ze bestaan helemaal nog niet, hooguit in modelstudies.

    (in antwoord op Edwin67veen)
    • Edwin67veen

     Dat is absolute onzin die je nu uitkraamt. Smart-Grid is een systeem die voor een groot deel allang in de praktijk gebracht wordt en kan worden. De energiebedrijven zijn hier echter heel huiverig voor omdat ze dan veel geld mislopen.
     Volgens mij hebben ze al een jaar geleden in Tegenlicht al laten zien dat er een compleet nieuw stadsdeel in de buurt van Londen gebouwd wordt, dat geheel op smart grid gebaseerd is.
     Daarnaast is het heel goed mogelijk om als buurt m.b.v. zonnepanelen elkaar energie te leveren, zodat gemiddeld op jaarbasis het verbruik een stuk lager is.
     Waar wat is je probleem eigenlijk met vernieuwbare schone energie. Waarom zouden in iedergeval niet proberen om over te stappen. Natuurlijk zijn er blokkades om overheen te komen, maar je kunt toch proberen steeds verder op dit pad te komen.
     Of vind je het leuker om net als in Peking elke dag een monddoekje te dragen omdat je anders bijna stikt van de smog.
     En praat mij alsjeblieft niet over subsidies. Als je je daar eens goed in verdiept, zou je weten dat fossiele brandstoffen vele malen meer gesubsidieerd worden dan zonnepanelen en windmolens. Dat is werkelijk waar onvoorstelbaar.
     Zoals ik al zei is olie de meest gesubsidieerde substantie ter wereld.

     (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Mag ik er even op wijzen dat die voorbeelden van woonwijken en stadsdelen allemaal _kleinschalige_ expirimenten zijn? De problemen beginnen pas bij opschalen omdat er dan een extra opslagsysteem nodig is, zoals ik in de eerste post aangaf.

      Een mondkapje is in Europa niet nodig terwijl we toch bijna alle energie met fossiel opwekken. Dus dat schrikbeeld dat je schetsts slaat nergens op. Over 10 jaar zullen de Chinezen ook schone lucht hebben dankzij onze schone fossiele techniek: exportartikel.

      Subsidies voor fossiele energie moet je uitrekenen per geproduceerde kWh. Dan zie je dat het bij fossiel ruim een factor 10 lager ligt per kWh dan bij duurzaam.

      Ik werk niet voor een oliemaatschappij, Met die verdachtmaking zet je jezelf te kijk als complotdenker. Je kan beter met argumenten komen.

      (in antwoord op Edwin67veen)
     • Edwin67veen

      Ik kan me herinneren dat nog niet zo lang geleden in een stad in Belgie (ligt in Europa) enorme hoeveelheden smog gemeten werden en het autoverkeer tijdelijk gereduceerd werd.
      Of heb ik dat nu gedroomd?

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Dat is flauw want de Europese normen zijn veel strenger dan de Chinese.

      (in antwoord op Edwin67veen)
  • AT

   De echte potentie is schaalvergroting. Energievoorziening moet en kan crossing border en tijdszone worden via een smartgrid zoals Edwin67 stelt. Waarom het allemaal nog te duur is, is omdat grote energie en olie maatschappijen de ontwikkeling van andere energievoorzieningen blokkeren of patenten opkopen om die vervolgens jaren in de ijskast te zetten.

   Het smartgrid gaat overigens uit van verschillende energiebronnen die elkaar aanvullen en de energie wordt daar gegenereerd waar deze het meest logisch is. Zonne-energie in Spanje, waterkracht in Noorwegen en wind-energie rond de Noordzee. Het smartgrid zorgt voor een gelijkmatige (Europese) distributie. Google eens ‘Roadmap 2050’ van OMA.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Een smartgrid vermindert de benodigde opslagcapaciteit niet zoveel. Dat komt omdat weerssystemen nogal groot zijn in relatie tot landen. Als een storing de zon blokkeert in Nederland ligt het binnen korte tijd ook over Duitsland, Polen, Denemarken, Zweden, etc. Dan heb je dus nog steeds een enorme opslagcapaciteit nodig om die landen van stroom te voorzien.

    De meeste oliemaatschappijen hebben zich anders behoorlijk laten meeslepen in de duurzaamheidswaan. Ze investeren in waterstof, windmolens, zonneenergie, etc.

    (in antwoord op AT)
    • JOHNN

     Ze investeren alleen om de aansluiting niet te missen als de trend omslaat, ze investeren niet om een doorbraak te verwezenlijken.

     (in antwoord op kletsmajoor)
    • AT

     Daarom refereer ik ook aan ‘Roadmap 2050’ ter illustratie van een smartgrid waarin verschillende energiebronnen een bijdrage leveren. Zo kan indien nodig geswitched worden. Als hier de zon niet schijnt of het nacht is, krijgen we wind-energie van de Noordzee. Als er geen wind is, krijgen we hydro-elektrische energie uit Noorwegen. Zo hoef je eigenlijk ook geen opslagcapaciteit te hebben.

     Wat jij ‘duurzaamheidswaan’ noemt, noem ik gezond verstand. En oliemaatschappijen hebben zich helemaal niet laten meeslepen, ze hebben het decennia tegengewerkt, alleen zien ze nu dat ze wel moeten om niet als volledige aso’s door te gaan. Het is allemaal marketing en om straks de boot niet te missen als de olie niet meer uit de huidige bronnen komt.

     (in antwoord op kletsmajoor)
    • Edwin67veen

     Olie maatschappijen laten zich alleen meeslepen in deze ¨duurzaamheidswaan¨ omdat ze in de gaten willen houden of er iets op de markt dreigt te komen die hun belangen gaat schaden. Zodra dat gebeurd proberen ze met ALLE middelen te voorkomen dat dit gebeurd. Omkoping, afpersing, oorlogen, moord. Geen middel wordt geschuwd om goedkopere (niet fossiele energie) tegen te houden.
     Een goed voorbeeld is de oorlog in Irak en Libie. Alleen maar gestart om de olievoorziening veilig te stellen. Verder geen enkel doel.
     Er zijn zelfs ingenieurs ontslagen bij General Motor omdat ze iets ontdekt hadden waardoor een flinke brandstofbesparing mogelijk zou worden.

     (in antwoord op kletsmajoor)
  • JOHNN

   Als er ergens geen zon schijnt, schijnt die ergens anders weer wel.
   Bovendien levert de zon nog steeds (weliswaar minder) energie bij bewolking.
   Overigens ondergaat opslagtechnologie ook een snelle ontwikkeling.
   Accu’s zijn binnenkort historisch.

   (in antwoord op kletsmajoor)

Reacties niet toegestaan