The Party is Over

In Londen lijkt het zoete leven voorgoed voorbij. Venetia Thompson, een voormalige makelaar, denkt met weemoed terug aan eerdere champagne-feesten, operabezoekjes en skitochten per heli. Sommige collega’s uit de City wisten niet eens meer hoe ze moesten koken, maar dat lijkt nu allemaal te gaan veranderen.
Zo wordt in sommige bedrijfskantines alweer melk geschonken. En de gewoonte om een lunch op kantoor te laten bezorgen – excellente steaks van de Gaucho Grill of een box met sushi’s – wordt bij veel bedrijven niet langer vergoed. Ja, er zijn nog steeds brokers die een flink budget hebben om hun cliënten te entertainen, alleen de cliënten zelf zijn even uit zicht verdwenen.
Intussen is een werkgroep van het ministerie van financiën op zoek naar voormalige en huidige bankiers die de economische sector om zeep hebben geholpen, en dat gaat niet echt zachtzinnig. Kopstukken van banken als RBS en HBOS zijn inmiddels aan een spervuur van vragen blootgesteld, alsof ze voor de inquisitie staan.
Of de onderste steen boven komt en of iemand hier nog lering uit wenst te trekken, valt te bezien. In ieder geval hebben de meeste bankiers die verhoord worden al een flinke bonus in hun achterzak en de animo om nu te gaan bankieren voor Gordon Brown wordt als buitengewoon onaantrekkelijk gezien. Ook al omdat de prime minister verwacht dat ze hoe dan ook van hun bonus afzien.

Bron(nen):   The Spectator