Krugman: De Jaren Dertig

 De werkloosheidscijfers die gisteren zijn verschenen,  zijn volgens Paul Krugman het bewijs dat er nog veel meer miljarden in de economie moeten worden gepompt om de recessie te bestrijden.
De Nobelprijswinners en columnist van The New York Times heeft steeds al beweerd dat president Obama en de andere geindustrialiseerde landen te weinig doen om de econommie  uit het slop te halen. Hij meent dat de cijfers hem nu gelijk geven.
Als Obama niet nog een keer ingrijpt, en snel, dan zal het met deze crisis gaan zoals die van de jaren dertig: de maatregelen zijn ontoereikend en de crisis suddert voort. Ook toen begon een nieuwe democratische president in 1932 met stimuleren en het scheppen van banen. Ook toen stopte die president veel te vroeg met dat beleid. En ook toen sudderde de crisis daardoor voort.
Toen was er een oorlog nodig om de crisis te beeindigen.

Bron(nen):   The New York Times