Dr. Doom ziet het zeer somber in

Noeriel Roubini, de econoom die vanwege zijn sombere, maar accurate voorspellingen ook wel dr. Doom wordt genoemd, schets in Forbes een uitermate somber beeld voor de economische vooruitzichten van Amerika (en daarmee ook de wereld).
Hij stelt vast dat de werkloosheid nog altijd sterk toeneemt. Daarnaast is er ook verborgen werkloosheid. Net als in ons land, is er ook in de VS werktijdverkorting en worden loonoffers gevraagd. Dat maakt dat de feitelijke daling van besteedbare inkomens groter is dan de kale cijfers suggereren.
Er zal dus meer vraaguitval zijn, en daardoor meer krimp. En de werkloosheid zal nog anderhalf jaar blijven stijgen, nadat de recessie is gestopt.
Kortom: geen optimisme bij Roubini.

Bron(nen):   Forbes