Een gouden kans voor Afrika

De bevolkingsgroei in Afrika neemt af. Die demografische ontwikkeling biedt volgens The Economist een gouden kans op economische ontwikkeling die het geplaagde continent niet zomaar voorbij mag laten gaan.
Net als eerder in Azie en Latijns-Amerika is gebeurd, krijgen vrouwen in Afrika nu beduidend minder kinderen dan enkele tientallen jaren geleden. Dat hangt slechts gedeeltelijk samen met de aids-epidemie, maar veel belangrijker is de trek van het platteland naar de stad.
Deze demografische ontwikkeling kan zorgen voor een versnelde industrialisering. Fabrieken kunnen werk bieden aan laagopgeleide boeren, die hun productiviteit zien stijgen, evenals hun inkomen. Vervolgens ontstaat er een binnenlandse vraag, die als motor voor economische groei kan dienen.

Bron(nen):   The Economist