De steun aan Griekenland gaat veel meer kosten

De steunregeling voor Griekenland bevat weeffouten, schrijft het Financieele Dagblad. Ze biedt daardoor geen garantie tegen het overslaan van de Griekse schuldencrisis naar andere landen in de eurozone.   De Franse econoom Charles Wyplosz van het Graduate Institute in Genève noemt de greep die lidstaten houden, omdat ze moeten instemmen met elke tranche  ‘een fout’. ‘Op het moment dat een land weigert in te stemmen, zullen de markten vrolijk in actie komen. En Griekenland zal dan zijn schulden moeten herstructureren.’
       Van dat laatste was Wyplosz al voorstander. Ondanks de megasteun acht hij het onontkoombaar dat Athene op den duur met de banken moet gaan praten. Het reddingspakket zal niet werken, denkt hij. ‘De zeer ingrijpende bezuinigingen die de Griekse regering moet doorvoeren, zal de recessie in Griekenland verergeren en het moeilijker maken aan de eisen te voldoen. Ook vanwege de politieke onrust.’ Over een halfjaar zal volgens hem blijken dat de situatie onhoudbaar is.
‘Indrukwekkend’, zegt econoom Paul de Grauwe van de KU Leuven over de omvang van de noodregeling. ‘Ik vind dit pakket voldoende groot om overtuigingskracht te hebben. Dat pakket moet een kans krijgen.’ Maar hij stelt ook dat ‘het risico niet volledig weg is’. ‘De markten blijven zenuwachtig. Dit pakket kan besmetting tegenhouden, maar het psychologische effect is onvoorspelbaar.’De Grauwe wijst op de gevolgen van de perceptie van de markten. ‘Die delen Zuid-Europa in één klasse in, en Noord-Europa in een andere. Ze kijken niet naar fundamentele waarden en zijn bevooroordeeld. De schuld-en begrotingspositie van Groot-Brittannië is net zo slecht als die van Spanje, maar dat speelt geen rol op de markten.’
Bovendien, voegt de Wall Street Journal toe, het steunpakket zal vermoedelijk veel hoger uitpakken. De maatregelen die nu zijn genomen gaan er van uit dat Griekenland over drie jaar uit de zorgen is en weer wordt vertrouwd door de financiele markten zodat ze zelf de rekeningen weer kunnen betalen. Dat lijkt deskundigen erg onwaarschijnlijk. 'Dan moeten de saneringen die de Grieken nu gaat doorvoeren helemaal zijn geslaagd, dan moet de economie als gevolg daarvan niet ineen zijn gestort, en dan moet er vertrouwen zijn dat de Grieken nog zeven jaar langer sober blijven leven. Als de markten dat over drie jaar niet geloven, zal Griekenland opnieuw moeten worden gered.'
      

Bron(nen):   The Wall Street Journal