Stelling: De euro-zone spat uit elkaar

The Economist kent een speciale debathoek waar een stelling wordt gelanceerd, iemand verdedigt de stelling, een ander valt hem aan, en de lezers kunnen vervolgens los. 
Het lijkt een beetje op het tv-programma Het Lagerhuis, maar in dit geval heb je niet de loslopende gekken die eertijds op de Nederlandse buis in beeld kwamen om 'een zekere herkenning' te weeg te brengen.
Vandaag heb je om te beginnen twee hoogleraren economie die de degens kruisen over de stelling: 'This house believes the euro area will fragment over the next ten years.'
Vervolgens kunt u uw stem over de stelling uitbrengen en bovendien kunt u meediscussiëren.
Kort geleden werd op dezelfde plek gedebatteerd over de kans dat de oorlog in Afghanistan valt  te winnen en wat opvallend is: de stellingen leiden tot mooie twistgesprekken die vaak meer dan leesbaar zijn.

Bron(nen):   The Economist