Meeste Nederlanders verwachten dat huizenbubbel klapt: wat denken experts?

De huizenprijzen zijn in korte tijd zo hard gestegen dat de meeste Nederlanders vrezen dat er sprake is van een bubbel die binnen enkele jaren zal klappen. Drie op de tien starters verwacht dat hun huis dan onder water komt te staan.

Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. De combinatie van een groot tekort aan woningen en een lage rentestand wordt over het algemeen als oorzaak gezien van de torenhoge woningprijzen. Experts denken dan ook niet dat op korte termijn de huizenprijzen inzakken. Volgens de laatste prognose van ING gaan de prijzen tot 2025 wel minder hard stijgen, gemiddeld zo'n 2 procent per jaar.

Ook Rabobank ziet niet direct een instorting van de huizenprijzen in het verschiet. Dit jaar wordt gerekend op een prijsstijging van 8 procent. Voor 2022 gaan de bankiers uit van een prijstoename van ongeveer 4 procent.

Onderzoekers van ABF hebben berekend dat het woningtekort tot 2025 zelfs nog oploopt van 331.000 nu tot 419.000 straks. Na 2025 daalt het tekort voorspellen de experts, maar het wordt niet opgelost. Tot 2030 zijn er nog te weinig huizen.

Normaal gesproken komt er een punt waarop mensen de prijs voor een woning niet meer kunnen of willen betalen. Maar met de lage rentes en grote huizentekorten is dat punt duidelijk nog niet bereikt.