‘Afspraken over minimumbelasting multinationals snel mogelijk’

Wereldwijde afspraken over een minimum-winstbelasting voor grote multinationals zouden binnen enkele maanden mogelijk kunnen zijn. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz gezegd in een interview met Duitse media. Hij verwees daarbij naar signalen dat de Verenigde Staten onder president Joe Biden zo'n plan ook zouden steunen.

Bidens belastingpolitiek is duidelijk anders dan die van zijn voorganger Donald Trump. De Amerikaanse regering kwam onlangs met grootse investeringsplannen voor de komende jaren. De kosten daarvan moeten deels worden betaald door een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28 procent, waarmee een eerdere verlaging onder Trump goeddeels wordt teruggedraaid.

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt er door landen al langer gewerkt aan maatregelen om internationale belastingontwijking tegen te gaan. Scholz, die bij de verkiezingen in september namens de sociaal-democratische SPD kandidaat is voor het Duitse bondskanselierschap, denkt dat de VS door de recente ontwikkelingen in Washington ook zullen meewerken. Dan zouden er in de zomer al afspraken gemaakt kunnen worden over een ondergrens voor de winstbelasting, schat de bewindsman in.

Het op een eerlijkere manier inrichten van het mondiale belastingregime is een lastig dossier. Maar de druk op overheden om daadkracht te tonen neemt toe. De regel dat multinationals alleen belasting betalen in landen waar ze fysiek aanwezig zijn, raakt steeds meer achterhaald in het tijdperk van internet. Grote technologieconcerns als Amazon of Apple zetten vaak vestigingen op in fiscaal aantrekkelijke landen. Tegelijkertijd behalen ze enorme omzetten in andere landen die daar niets van terugzien in hun schatkist.