‘Woningen bouwen in weilanden moet uit taboesfeer’

Gemeenten zullen komende jaren ook woningen moeten bouwen in gebieden die nu nog groen zijn. Met bestaande plannen kunnen er voor 2030 honderdduizenden woningen bij komen, maar niet genoeg om af te komen van het woningtekort in Nederland. Voor zeker zo'n 300.000 woningen zullen nog aanvullende bouwlocaties moeten worden gevonden, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport.

"Woningen bouwen in weilanden moet uit de taboesfeer", zegt directeur Taco van Hoek. "Veel mensen vinden het een slecht idee om groen, weilanden en landbouw zogenaamd op te offeren voor woningbouw. Maar in de praktijk blijkt dat woningbouw ook op een mooie manier samen kan gaan met natuur, parken en water", geeft hij aan. "Het gaat uiteindelijk om 1,4 procent van de weilanden in de desbetreffende provincies, om die 300.000 woningen te kunnen bouwen."

Voor het onderzoek is gekeken naar de zeven provincies waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Het is op basis van huidige plannen al haalbaar om hier in aanloop naar 2030 zo'n 600.000 woningen neer te zetten. Volgens het EIB gaat het bij deze woningen met name om binnensteden. In totaal zouden 900.000 huizen moeten worden gebouwd in deze zeven provincies, maar voor de overige 300.000 woningen moeten nog locaties gevonden worden. "De sleutel om locaties te vinden voor deze 300.000 huizen is om anders te denken over het bouwen van huizen in de groene locaties rondom steden", aldus Van Hoek.